Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2024 rok

 Powrót do strony: Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica


42. Zarządzenie Nr 42/2024 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie zamiany nieruchomości


41. ZARZĄDZENIE NR 41/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 27 marca 2024 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiecznica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia za 2023 rok


40. ZARZĄDZENIE NR 40/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 27 marca 2024 roku w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki 987/4 położonej w obrębie Osiecznica


38. ZARZĄDZENIE nr 38/2024 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie powołania Zespołu Zadaniowego do realizacji projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego - II etap”


35. ZARZĄDZENIE NR 35/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 19 marca 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2024 rok


34. ZARZĄDZENIE NR 34/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 18 marca 2024 r. zmieniające Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Osiecznica liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych


32. Zarządzenie nr 32/2024 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 6 marca 2024 r. w sprawie powołania składu Komisji Rozruchowej do sprawowania nadzoru w zakresie prób rozruchowych i ruchu próbnego dla zadania pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Osiecznica"


31. ZARZĄDZENIE NR 31/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2024 rok


30. ZARZĄDZENIE NR 30/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2024 rok


29. ZARZĄDZENIE NR 29/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniające Zarządzenie Nr 166/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Osiecznica


28. Zarządzenie nr 28/2024 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Osiecznicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu wspierania rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji


27. Zarządzenie nr 27/2024 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Osiecznicy do prowadzenia postępowań w sprawie wydawania zaświadczeń dla osób ubiegających się o dofinansowanie z NFOŚiGW lub z WFOŚiGW w ramach programu "Czyste Powietrze"


26. Zarządzenie nr 26/2024 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Osiecznicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy


25. Zarządzenie nr 25/2024 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Osiecznicy do prowadzenia postępowań w sprawach z zakresu świadczenia wychowawczego należących do właściwości gminy


24. Zarządzenie nr 24/2024 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Osiecznicy do prowadzenia postępowań w sprawach jednorazowego świadczenia pieniężnego dla Obywateli Ukrainy, a także do wydawania decyzji w tych sprawach


23. Zarządzenie nr 23/2024 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Osiecznicy do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących refundacji podatku VAT


22. Zarządzenie nr 22/2024 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Osiecznicy do realizacji zadań określonych w przepisach ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"


21. Zarządzenie nr 21/2024 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Osiecznicy do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego


20. Zarządzenie nr 20/2024 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi GOPS w Osiecznicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dodatków osłonowych


19. ZARZĄDZENIE NR 19/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy do prowadzenia postępowań oraz wydawania decyzji w sprawach dotyczących wypłaty świadczeń rodzinnych


18. ZARZĄDZENIE NR 18/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2024 rok


17. Zarządzenie Nr 17/2024 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 27 lutego 2024 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa w ramach zwykłego zarządu Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy.


15. ZARZĄDZENIE NR 15/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2024 rok


14. ZARZĄDZENIE NR 14/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 16 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2024 rok


13. ZARZĄDZENIE NR 13/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2024 rok


12. ZARZĄDZENIE NR 12/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 8 lutego 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2024 rok


10. WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2024 rok


9. ZARZĄDZENIE NR 9/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 31 stycznia 2024 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Osiecznica nieruchomości położonej w obrębie Osiecznica


8. ZARZĄDZENIE NR 8/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wydania opinii powierzenia stanowiska wicedyrektora w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy


7. ZARZĄDZENIE NR 7/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2024 rok


6. ZARZĄDZENIE NR 6/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 22 stycznia 2024 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2024 rok


5. ZARZĄDZENIE NR 5/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 19 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 126 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie realizacji zadań audytowych w zatwierdzonym przez Wójta Gminy Osiecznica planie audytu wewnętrznego na rok 2024


4. ZARZĄDZENIE NR 4/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 19 stycznia 2024 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025 dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica.


3. ZARZĄDZENIE NR 3/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Osiecznica


2. ZARZĄDZENIE NR 2/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie planu dofinansowania form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Osiecznica


1. ZARZĄDZENIE NR 1/2024 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 05 stycznia 2024 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań zakresu działalności pożytku publicznego i woluntariatu w 2024 roku