Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Osiecznica w dniu 30 stycznia 2024 r. o godz. 14:00

herb osiecznica.png

RADA GMINY
OSIECZNICA

  Osiecznica 30.01.2024 r.

RG.0002.1.2024                                                                  

            Szanowny Pan

Radny Rady Gminy

Osiecznica

 

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023., poz. 40 ze zmianami) zwołuję sesję Rady Gminy Osiecznica, która odbędzie się w dniu
30 stycznia  2024 r. o godz. 14.00 Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sala nr 001.

 

Porządek obrad

 

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Osiecznica.
  3. Informacja na temat stanu dróg na terenie gminy, inwestycje w toku i plany ( z uwzględnieniem ścieżek rowerowych).
  4. Podjęcie uchwał:
  1. Uchwała nr LXX/395/2024 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Ołobok
  2. Uchwała nr LXX/396/2024 zmieniająca uchwałę nr LXVIII/377/2023 z dnia 30 listopada 2023 w sprawie uchwalenia "Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok.
  3. Uchwała nr LXX/397/2024 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Osiecznica
  4. Uchwała nr LXX/398/2024  zmieniająca uchwałę nr nr LXIX/389/2023  w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok,
  5. Uchwała nr LXX/399/2024 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy gminy,
  6. nr LXX/400/2024  w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego.

7) Uchwała nr LXX/401/2024  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego  

8) Uchwała nr LXX/402/2024  w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego  

5. Sprawy różne.