Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ochrona powietrza

 • UCHWAŁA ANTYSMOGOWA

   
  Informacje dotyczące czasu eksploatacji kotłów, pieców pozaklasowych, kopciuchów i kominków.
   
  Zgodnie z uchwałą, czas eksploatacji kotłów, pieców i kominków oddanych do
  użytkowania przed 1 lipca 2018 r. będzie uzależniony od klasy (emisyjności pyłu
  wg normy PN-EN 303-5:2012) danej instalacji:

  1) pozaklasowe kotły, piece i kominki (tzw. kopciuchy nie spełniające żadnych norm) mogą być użytkowane do 1 lipca 2024 roku;
  2) kotły, piece i kominki klasy 3 lub 4 można eksploatować do 1 lipca 2028;
  3) piece klasy 5 oraz spełniające normy ekoprojektu można użytkować bezterminowo.
   

  Jakie kary grożą za nieprzestrzeganie uchwały?

  Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały określone zostały w art. 334 Prawo ochrony środowiska, który stanowi, że: „Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, podlega karze grzywny.”

  Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna wynosi od 20 zł do 5 000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach ustawy
  1 000 zł.

  Organami uprawnionymi do nakładania mandatów na podstawie art. 334 Prawa ochrony środowiska na gruncie aktualnego stanu prawnego jest Policja i Inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

  Warto też pamiętać, że zgodnie z art. 225 Kodeksu karnego: „Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

   

  Więcej informacji:https://czystezasady.pl/materialy-informacyjne/

   

  PDFUchwała-antysmogowa-dla-woj-dolnośląskiego.pdf (354,90KB)

  PDFpublication.pdf (975,87KB)