Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych w trybie 19a w 2024r.

Strona archiwalna

 

INFORMACJA

Wójt Gminy Osiecznica informuje, że na realizację nw. zadań publicznych w trybie art. 19a (pozakonkursowym) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2024r. przeznaczono nw. wysokość środków finansowych:

1) Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania na dzień 14.02.2024r. wynosi 5 000,00 PLN

2) Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania na dzień 14.02.2024r. wynosi 10 000,00 PLN

3) Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania na dzień 14.02.2024r. wynosi 15 000,00 PLN

4) Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

Aktualna wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadania na dzień 14.02.2024r. wynosi 1000,00 PLN

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek