Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt.: "Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego".

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Osiecznica informuje o możliwości zgłaszania uwag do oferty na realizację zadania publicznego pt.: „Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego” złożonej w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571).

W dniu 20.02.2024r. w tutejszym Urzędzie Gminy w Osiecznicy, Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom, adres: ul. Staszica  9c 59-700 Bolesławiec, nr KRS 0000332746, złożyło ofertę na realizację zadania publicznego pt.: „Poprawa bytowania wolno żyjących kotów z terenu gminy Osiecznica” w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 571) zwanej w dalszej części ustawą (tryb pozakonkursowy).

Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot, na podstawie art. 19 a w/w ustawy zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy, stronie internetowej Gminy Osiecznica - www.osiecznica.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Osiecznicy.

W terminie 7 dni od daty zamieszczenia ogłoszenia można składać uwagi dotyczące oferty osobiście w formie pisemnej w sekretariacie Urzędu Gminy w Osiecznicy przy ul. Lubańskiej 43 lub drogą elektroniczną na adres: info@osiecznica.pl na załączonym formularzu (skan podpisanego wypełnionego formularza).

PDFOferta.pdf (613,23KB)
DOCformularz z uwagami.doc (16,00KB)
 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek