Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Statystyki podstron

Rok 2023
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
121713430000000000
Rok 2022
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
00000002540819836860910350
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 4155
 2. KONTAKT
  Wyświetleń: 2753
 3. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 1685
 4. Nieruchomości
  Wyświetleń: 1058
 5. Zgłoszenie zapotrzebowania na węgiel
  Wyświetleń: 982
 6. Gospodarka odpadami
  Wyświetleń: 966
 7. Zarządzenia 2022 rok
  Wyświetleń: 890
 8. Informacja dot. możliwości składania wniosków o zakup preferencyjnego paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych.
  Wyświetleń: 800
 9. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 793
 10. Jednostki organizacyjne
  Wyświetleń: 632
 11. Skład Rady Gminy - VIII Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 510
 12. Ochrona środowiska
  Wyświetleń: 475
 13. Zamówienia publiczne 2022
  Wyświetleń: 473
 14. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 471
 15. Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 471
 16. Informacja o przystąpieniu do zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych
  Wyświetleń: 459
 17. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 458
 18. Dane ogólne
  Wyświetleń: 454
 19. Strategia Rozwoju Gminy Osiecznica na lata 2015-2022
  Wyświetleń: 445
 20. Sołectwa - Gmina Osiecznica
  Wyświetleń: 420
 21. Dystrybucja jodku potasu
  Wyświetleń: 417
 22. Oświata
  Wyświetleń: 391
 23. Wójt Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 390
 24. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych na rok 2023
  Wyświetleń: 388
 25. GKRPA
  Wyświetleń: 372
 26. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 345
 27. Ogłoszenia Rady Gminy
  Wyświetleń: 337
 28. Rada Gminy
  Wyświetleń: 321
 29. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 292
 30. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy
  Wyświetleń: 271
 31. Uchwały Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 264
 32. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. wymiaru podatków i windykacji
  Wyświetleń: 240
 33. Zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 239
 34. Informacja
  Wyświetleń: 233
 35. Harmonogram zbiórki odpadów komunalnych
  Wyświetleń: 228
 36. Uchwały
  Wyświetleń: 222
 37. Oświadczenia majątkowe 2022 rok
  Wyświetleń: 209
 38. Zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 209
 39. Petycje
  Wyświetleń: 206
 40. Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej
  Wyświetleń: 199
 41. Ochrona Środowiska - ogłoszenia
  Wyświetleń: 195
 42. Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 03 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2023 roku
  Wyświetleń: 190
 43. Pożytek Publiczny
  Wyświetleń: 185
 44. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 184
 45. Informacja o przeprowadzaniu przez osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie okresowej kontroli źródeł ogrzewania
  Wyświetleń: 182
 46. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 181
 47. Informacja
  Wyświetleń: 179
 48. Ogłoszenie o naborze
  Wyświetleń: 179
 49. Zawiadomienia o strzelaniach
  Wyświetleń: 179
 50. Budżet i mienie Gminy
  Wyświetleń: 175
 51. WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja)
  Wyświetleń: 174
 52. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - rejestry
  Wyświetleń: 170
 53. Oświadczenia majątkowe 2021 rok
  Wyświetleń: 163
 54. Ogłoszenia - pożytek publiczny
  Wyświetleń: 161
 55. Transmisja Rady Gminy - Sesja LI
  Wyświetleń: 157
 56. Zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników
  Wyświetleń: 157
 57. Projekt budżetu 2022 rok
  Wyświetleń: 155
 58. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 154
 59. Budżet Gminy wraz ze zmianami
  Wyświetleń: 151
 60. Wójt Gminy Osiecznica zawiadamia o strzelaniach
  Wyświetleń: 151
 61. Apel do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 150
 62. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – stanowisko ds. wymiaru podatków i windykacji
  Wyświetleń: 150
 63. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 149
 64. Ogłoszenie o naborze
  Wyświetleń: 148
 65. Transmisja z sesji Rady Gminy nr XLIX
  Wyświetleń: 148
 66. Ogłoszenie o zamówieniu - Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy
  Wyświetleń: 144
 67. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 144
 68. Zawiadomienie o strzelaniach 26.09.2022 r. - 02.10.2022 r.
  Wyświetleń: 143
 69. Zarządzenia 2021 rok
  Wyświetleń: 142
 70. Wójt Gminy Osiecznica zawiadamia, że na terenie OSPWL – Żagań będą realizowane strzelania dzienne i nocne z użyciem amunicji bojowej w terminie 14.09.2022 r. – 31.12.2022 r.
  Wyświetleń: 141
 71. Informacja o wyborze oferty - diagnoza cyberbezpieczeństwa
  Wyświetleń: 140
 72. Zawiadomienie o strzelaniach 10-16.10.2022 r.
  Wyświetleń: 140
 73. OGŁOSZENIE DLA LUDNOŚCI w sprawie treningu systemu wczesnego ostrzegania
  Wyświetleń: 139
 74. Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
  Wyświetleń: 138
 75. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2022 rok
  Wyświetleń: 137
 76. OGŁOSZENIA, OBWIESZCZENIA
  Wyświetleń: 136
 77. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 134
 78. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 134
 79. Uchwały dotyczące gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 132
 80. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 130
 81. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 130
 82. Pobierz programy
  Wyświetleń: 129
 83. KONSULTACJE
  Wyświetleń: 128
 84. Transmisja Rady Gminy - Sesja L
  Wyświetleń: 128
 85. Informacje dla mieszkańców
  Wyświetleń: 126
 86. Wieloletnia prognoza finansowa
  Wyświetleń: 125
 87. Petycje 2022 rok
  Wyświetleń: 122
 88. Wójt Gminy Osiecznica informuje
  Wyświetleń: 122
 89. Formularze i druki
  Wyświetleń: 121
 90. WYNIKI naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 118
 91. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 116
 92. Informacje z art. 37
  Wyświetleń: 114
 93. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy - 29 listopada 2022 roku
  Wyświetleń: 113
 94. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego
  Wyświetleń: 112
 95. PRZEDSIĘBIORCO! DZIAŁAJ SZYBKO - ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ! TWOJA LICENCJA WYGAŚNIE Z DNIEM 01.01.2023 r.
  Wyświetleń: 111
 96. Aplikacja SegreGo
  Wyświetleń: 105
 97. Budżet 2022 rok
  Wyświetleń: 105
 98. Zarządzenie nr 5/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 105
 99. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 104
 100. Zarządzenie Nr 1/2022
  Wyświetleń: 103
 101. Ogłoszenia - nieruchomości
  Wyświetleń: 101
 102. Transmisje Rady Gminy VIII Kadencja
  Wyświetleń: 100
 103. Analiza stanu gospodarki odpadami
  Wyświetleń: 99
 104. Podatki i opłaty lokalne
  Wyświetleń: 98
 105. Transmisja Rady Gminy - Sesja LII
  Wyświetleń: 98
 106. WYNIKI naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej
  Wyświetleń: 96
 107. ZARZĄDZENIE NR 9/2022 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 26.01.2022 r. w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Osiecznica
  Wyświetleń: 96
 108. Rejestr zarządzeń
  Wyświetleń: 95
 109. Zarządzenia 2023 rok
  Wyświetleń: 94
 110. Zarządzenie Nr 2/2022
  Wyświetleń: 94
 111. Zarządzenie Nr 4/2022
  Wyświetleń: 93
 112. Polowania zbiorowe
  Wyświetleń: 91
 113. WÓJT GMINY OSIECZNICA ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.
  Wyświetleń: 91
 114. Podmiot odbierający odpady
  Wyświetleń: 90
 115. Regulamin utrzymania czystości i porządku
  Wyświetleń: 90
 116. Zarządzenie Nr 1/2021 w sprawie wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130.000 złotych w Urzędzie Gminy w Osiecznicy
  Wyświetleń: 90
 117. Zarządzenie nr 15/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 89
 118. WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ławszowa
  Wyświetleń: 88
 119. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)
  Wyświetleń: 87
 120. WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ławszowa
  Wyświetleń: 85
 121. Zarządzenie nr 12/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 85
 122. Zarządzenie Nr 8/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 21 stycznia 2022 r. Wójta Gminy Osiecznica w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora ZGMiK w Osiecznicy, Kierownika GOPS w Osiecznicy i Dyrektora GOSiR w Osiecznicy
  Wyświetleń: 85
 123. Informacja o przystąpieniu do II etapu sprzedaży węgla
  Wyświetleń: 83
 124. Zarządzenie nr 23/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 83
 125. Ogłoszenia - zarządzanie kryzysowe
  Wyświetleń: 81
 126. ZAPYTANIE OFERTOWE - Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”
  Wyświetleń: 81
 127. Zarządzenie Nr 7/2022
  Wyświetleń: 81
 128. Zarządzenie Nr 6/2022
  Wyświetleń: 79
 129. Zarządzenie Nr 3/2022
  Wyświetleń: 78
 130. DRUKI DO POBRANIA
  Wyświetleń: 77
 131. Skład Rady Gminy
  Wyświetleń: 77
 132. Zarządzenie Nr 125/2021 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 77
 133. Zarządzenie nr 44/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 77
 134. Zarządzenie Nr 88/2021 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 77
 135. Oferty - pożytek publiczny
  Wyświetleń: 76
 136. Wykazy - nieruchomości
  Wyświetleń: 76
 137. Ogłoszenie o sprzedaży autobusu szkolnego
  Wyświetleń: 75
 138. Zarządzenie nr 37/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 75
 139. Zarządzenie Nr 89/2021 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 75
 140. Petycje 2021 rok
  Wyświetleń: 74
 141. Rejestr Zarządzeń 2022 rok
  Wyświetleń: 74
 142. Zarządzenie Nr 118/2021 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 74
 143. UCHWAŁA Nr XLIX/272/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia mieszkania chronionego wspieranego oraz określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu chronionym
  Wyświetleń: 73
 144. Zarządzenie Nr 119/2021 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 73
 145. Zarządzenie nr 25/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie.
  Wyświetleń: 73
 146. Dotacja na wymianę kotłów węglowych
  Wyświetleń: 72
 147. UCHWAŁA NR XLIX/274/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 września 2023 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 72
 148. Uchwały Rady Gminy - rejestry
  Wyświetleń: 72
 149. Zarządzenie Nr 126/2021 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 72
 150. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 71
 151. UCHWAŁA NR XLIX/273/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 71
 152. WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY (licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ławszowa Działka nr 783
  Wyświetleń: 71
 153. Zarządzenie nr 19/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 71
 154. Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 70
 155. UCHWAŁA NR XLIX/277/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/225/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 69
 156. Uchwała NR XLI/275/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 września 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XL/213/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022 - 2025
  Wyświetleń: 67
 157. Zarządzenie nr 10/2022 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 26.01.2022 r. w sprawie planu dofinansowania form dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Osiecznica
  Wyświetleń: 67
 158. UCHWAŁA NR XLIX/278/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 65
 159. Wójt Gminy Osiecznica informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 22 z dnia 12 grudnia 2022
  Wyświetleń: 65
 160. Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji
  Wyświetleń: 65
 161. OGŁOSZENIE Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego w 2023 roku
  Wyświetleń: 64
 162. UCHWAŁA Nr XLIX/276/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 września 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na rok 2022
  Wyświetleń: 64
 163. Zarządzenie Nr 2/2021 w sprawie powołania członków stałej komisji przetargowej i ustalenia regulaminu pracy komisji
  Wyświetleń: 64
 164. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 63
 165. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 63
 166. Zarządzenie nr 40/2022 w sprawie powierzenia spraw Gminy Osiecznica oraz udzielania upoważnień i pełnomocnictw pani Agnieszce Rutkowskiej - Sekretarzowi Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 63
 167. Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 kwietnia 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 63
 168. Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji
  Wyświetleń: 63
 169. INFORMACJA
  Wyświetleń: 62
 170. Rejestr uchwał VIII Kadencja 2018 - 2023
  Wyświetleń: 62
 171. Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 62
 172. Zarządzenie nr 38/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 61
 173. Zawiadomienie o wydaniu opinii Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie
  Wyświetleń: 61
 174. Zarządzenie nr 28/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.”Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej w Tomisławiu”
  Wyświetleń: 59
 175. Rejestr Zarządzeń 2021 rok
  Wyświetleń: 57
 176. REWITALIZACJA W GMINIE OSIECZNICA - INFORMACJE
  Wyświetleń: 57
 177. STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
  Wyświetleń: 56
 178. Zarządzenie nr 14/2022 w sprawie powołania stałej komisji przetargowej w celu przeprowadzania publicznych przetargów ustnych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 56
 179. Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 56
 180. Zarządzenie nr 35/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 56
 181. Zarządzenie nr 43/2022 z dnia 11 kwietnia 2022r. w sprawie określenia form i trybu udzielania pomocy obywatelom Ukrainy
  Wyświetleń: 56
 182. Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 56
 183. Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji
  Wyświetleń: 56
 184. Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Osiecznica, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2022 roku
  Wyświetleń: 55
 185. Zarządzenie nr 26/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości dla projektu pn.”Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”
  Wyświetleń: 55
 186. Zarządzenie nr 30/2022 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiecznica położonej w miejscowości Ławszowa działka nr 788
  Wyświetleń: 55
 187. Zawiadomienie - obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 55
 188. Budżet i mienie Gminy
  Wyświetleń: 54
 189. Program "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 54
 190. ZABYTKI
  Wyświetleń: 54
 191. Zarządzenie Nr 13/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 54
 192. Zarządzenie nr 21/2022 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022-2025
  Wyświetleń: 54
 193. Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 54
 194. Zarządzenie nr 29/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 54
 195. Zarządzenie Nr 31/2022 Wójta Gminy Osiecznica w sprawie powołania komisji konkursowej na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie
  Wyświetleń: 54
 196. Informacje o wyniku przetargu - nieruchomości
  Wyświetleń: 53
 197. Transmisje z posiedzeń sesji Rady Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 53
 198. Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 53
 199. STRATEGICZNA OCENA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
  Wyświetleń: 52
 200. Zarządzenie Nr 33/2022 w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie
  Wyświetleń: 52
 201. Zawiadomienie o strzelaniach 24 - 30.10.2022
  Wyświetleń: 52
 202. Zarządzenie nr 11/2022 w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2022/2023 dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica
  Wyświetleń: 51
 203. OBWIESZCZENIE Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Lwówku Śląskim
  Wyświetleń: 50
 204. Zapytanie ofertowe dot. obsługi bankowej budżetu Gminy Osiecznica i jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2023 do 31.12.2023r.
  Wyświetleń: 50
 205. Zawiadomienie o strzelaniach 14 - 20.11.2022 r.
  Wyświetleń: 49
 206. INFORMACJA
  Wyświetleń: 48
 207. Uchwała nr XLVIII/271/2022
  Wyświetleń: 48
 208. UCHWAŁA NR L/282/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 25 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku
  Wyświetleń: 47
 209. Zarządzenie Nr 34/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Osiecznica wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacją o stanie mienia za 2021 rok
  Wyświetleń: 47
 210. Zarządzenie nr 39/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie nr 27/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 47
 211. Konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich
  Wyświetleń: 46
 212. UCHWAŁA NR XLIX/280/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 września 2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 46
 213. Zawiadomienie o strzelaniach 31.10.2022 - 06.11.2022
  Wyświetleń: 46
 214. Dotacja z budżetu Gminy 2022
  Wyświetleń: 45
 215. Uchwała nr XLVIII/269/2022
  Wyświetleń: 45
 216. Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia proporcji rocznej struktury sprzedaży za 2021 rok do odliczenia podatku VAT za 2022 rok, a także określenie prewspółczynnika VAT na rok 2022 dla Urzędu Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 45
 217. Informacja o pracy urzędu
  Wyświetleń: 44
 218. Wójt Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 44
 219. Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy - 31 stycznia 2023 r. godz.14:00
  Wyświetleń: 44
 220. Zawiadomienie o strzelaniach 28.11 - 04.12.2022 r.
  Wyświetleń: 44
 221. Rok 2023
  Wyświetleń: 43
 222. UCHWAŁA NR L/283/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 25 października 2022 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 43
 223. Uchwała nr XLVIII/270/2022
  Wyświetleń: 43
 224. Zarządzenie nr 3/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 43
 225. Zawiadomienie o strzelaniach 07.11.2022 - 13.11.2022
  Wyświetleń: 43
 226. Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy oraz GOPS w Osiecznicy
  Wyświetleń: 42
 227. Zasady przyznawania dotacji w roku 2022
  Wyświetleń: 41
 228. Budżet Gminy 2022 rok
  Wyświetleń: 40
 229. Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania i o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
  Wyświetleń: 40
 230. Zarządzenie Nr 148/2022 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 14 listopada 2022 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
  Wyświetleń: 40
 231. Budżet i mienie Gminy
  Wyświetleń: 39
 232. Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
  Wyświetleń: 39
 233. Zamówienia publiczne 2023
  Wyświetleń: 39
 234. Informacje - Program "Czyste Powietrze"
  Wyświetleń: 38
 235. Regionalny Sytem Ostrzegania RSO
  Wyświetleń: 38
 236. Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadań w 2023r
  Wyświetleń: 38
 237. Zarządzenie nr 136/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 października 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 38
 238. WYKAZ o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości należących do Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 36
 239. Zarządzenie nr 143/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy
  Wyświetleń: 36
 240. Rejestr Działalności Regulowanej
  Wyświetleń: 35
 241. Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu
  Wyświetleń: 34
 242. Zarządzenie nr 138/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 października 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 34
 243. Dokumenty do pobrania - pożytek publiczny
  Wyświetleń: 33
 244. Stawki podatku od nieruchomości oraz wprowadzone zwolnienia z tego podatku
  Wyświetleń: 33
 245. UCHWAŁA Nr L/281/2022 z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Osiecznica
  Wyświetleń: 33
 246. UCHWAŁA NR L/284/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 33
 247. UCHWAŁA Nr XLIX/279/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu
  Wyświetleń: 33
 248. Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2023 roku
  Wyświetleń: 33
 249. Zarządzenie Nr 133/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 05 października 2022r. w sprawie wprowadzenia zasad szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w Urzędzie Gminy w Osiecznicy
  Wyświetleń: 33
 250. Zarządzenie Nr 137/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 33
 251. Zarządzenie Nr 139/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 33
 252. ZARZĄDZENIE NR 149/2022 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 16 listopada 2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 33
 253. Zarządzenie Nr 154/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 listopada 2022r. zmieniające zarządzenie nr 140/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środ-ków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 33
 254. Zawiadomienie o strzelaniach 05 - 11.12.2022 r.
  Wyświetleń: 33
 255. Zawiadomienie o strzelaniach 23-29.01.2023 r
  Wyświetleń: 33
 256. Oświata
  Wyświetleń: 32
 257. Zarządzenie nr 145/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 32
 258. Dotacja z budżetu Gminy 2021
  Wyświetleń: 31
 259. APEL Dolnośląskiego Klubu Ekologicznego
  Wyświetleń: 30
 260. Materiały promocyjne - pożytek publiczny
  Wyświetleń: 30
 261. UCHWAŁA NR LI/285/2022 RADY GMINY OSIECZNICA 8 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 30
 262. WYKAZ o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości należących do Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 30
 263. Zarządzenie nr 113/2020 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy w Osiecznicy
  Wyświetleń: 29
 264. Zarządzenie Nr 134/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 25 października 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 29
 265. Zarządzenie Nr 140/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 listopada 2022r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 29
 266. Zarządzenie Nr 146/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 29
 267. Zawiadomienie o strzelaniach 12-18.12.2022 r.
  Wyświetleń: 29
 268. OBWIESZCZENIE Ministra Rozwoju i Technologii
  Wyświetleń: 28
 269. Profilaktyka alkoholowa
  Wyświetleń: 28
 270. Zarządzenie nr 144/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 listopada 2022r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy
  Wyświetleń: 28
 271. Zarządzenie nr 152/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 28
 272. Usuwanie drzew i krzewów
  Wyświetleń: 27
 273. Dotacja 2017-2018
  Wyświetleń: 26
 274. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów (PSZOK)
  Wyświetleń: 26
 275. Zarządzenie Nr 131/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 05.10.2022 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiecznica, położonej w obrębie Osiecznica nr 517/34
  Wyświetleń: 26
 276. Zarządzenie Nr 157/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 5 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 26
 277. Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu wydania decyzji
  Wyświetleń: 26
 278. Budżet 2023 rok
  Wyświetleń: 25
 279. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
  Wyświetleń: 25
 280. Zarządzenie Nr 135/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 25 października 2022r. zmieniające zarządzenie nr 127/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 września 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 25
 281. Budżet Gminy wraz ze zmianami
  Wyświetleń: 24
 282. Zarządzenie Nr 151/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 24
 283. Zarządzenie Nr 153/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 24
 284. UCHWAŁA NR LII/288/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 23
 285. Zasady przyznawania dotacji w roku 2021
  Wyświetleń: 23
 286. Dotacja z budżetu Gminy 2020
  Wyświetleń: 22
 287. UCHWAŁA NR LII/291/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 22
 288. WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW W GMINIE OSIECZNICA
  Wyświetleń: 22
 289. Wzory folmularzy i deklaracji
  Wyświetleń: 22
 290. Zarządzenie nr 142 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023 - 2026
  Wyświetleń: 22
 291. Dotacja z budżetu gminy 2018-2019
  Wyświetleń: 21
 292. POSUMOWANIE PRZYZNANYCH DOTACJI NA WYMIANĘ STARYCH KOTŁÓW w 2021 roku
  Wyświetleń: 21
 293. UCHWAŁA Nr LII/289/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców
  Wyświetleń: 21
 294. Zawiadomienie o strzelaniach 26.12.2022 r. - 01.01.2023 r.
  Wyświetleń: 21
 295. Zawiadomienie o strzelaniach 30.01-05.02.2023 r
  Wyświetleń: 21
 296. Gminna Ewidencja Zabytków
  Wyświetleń: 20
 297. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY OSIECZNICA
  Wyświetleń: 20
 298. Rok 2022
  Wyświetleń: 20
 299. UCHWAŁA NR LII/293/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 listopada 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLI/225/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 stycznia 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego
  Wyświetleń: 20
 300. UCHWAŁA NR LII/294/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków - edycja 2022
  Wyświetleń: 20
 301. ZARZĄDZENIE NR 78/2021 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 8 października 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 20
 302. Dotacja z budżetu Gminy i WFOŚIGW 2017-2018- podsumowanie
  Wyświetleń: 19
 303. Informacja o wyniku przetargu na sprzedaż działki nr 784 Ławszowa
  Wyświetleń: 19
 304. UCHWAŁA NR LII/290/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025
  Wyświetleń: 19
 305. ZARZĄDZENIE Nr 160 /2022 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 07 grudnia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na ogródki przydomowe oraz najem budynków gospodarczych na okres 4 lat
  Wyświetleń: 19
 306. UCHWAŁA Nr LII/286/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w zakresie przejęcia przez Gminę Miejską Bolesławiec obowiązku zapewnienia schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 18
 307. UCHWAŁA NR LII/292/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 listopada 2022 roku zmieniająca uchwałę nr XL/213/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2022 - 2025
  Wyświetleń: 18
 308. Zasady przyznawania dotacji w roku 2020
  Wyświetleń: 18
 309. Zwrot podatku akcyzowego
  Wyświetleń: 18
 310. Dotacja z budżetu Gminy 2023
  Wyświetleń: 17
 311. Podsumowanie dotacji w 2020 r.
  Wyświetleń: 17
 312. Stawki podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 17
 313. Ulgi podatkowe
  Wyświetleń: 17
 314. Zawiadomienie o strzelaniach 16-22.01.2023 r
  Wyświetleń: 17
 315. Zwrot nadpłaty podatku
  Wyświetleń: 17
 316. GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA GMINY OSIECZNICA NA LATA 2017 - 2020
  Wyświetleń: 16
 317. Podsumowanie dot. przyznania dotacji z budżetu Gminy Osiecznica w latach 2018 - 2019
  Wyświetleń: 16
 318. UCHWAŁA Nr LII/287/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
  Wyświetleń: 16
 319. UCHWAŁA NR LIII/295/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 16
 320. Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
  Wyświetleń: 16
 321. Zawiadomienie o strzelaniach 02-08.01.2023 r.
  Wyświetleń: 16
 322. Zawiadomienie o strzelaniach 09-15.01.2023 r.
  Wyświetleń: 16
 323. Inkaso
  Wyświetleń: 15
 324. Organizacja dowożenia uczniów z niepełnosprawnościami do szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 15
 325. UCHWAŁA NR LIII/296/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 5 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XLIX/279/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 września 2022 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bolesławieckiemu
  Wyświetleń: 15
 326. Zarządzenie Nr 158/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 5 grudnia 2022r. zmieniające zarządzenie nr 140/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środ-ków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 15
 327. UCHWAŁA NR LV/302/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
  Wyświetleń: 14
 328. Informacja dot. możliwości składania wniosków o preferencyjny zakup węgla
  Wyświetleń: 12
 329. WÓJT GMINY OSIECZNICA OGŁASZA I PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY ( licytacja) na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej w miejscowości Ławszowa
  Wyświetleń: 12
 330. OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM I PLANÓW MIEJSCOWYCH
  Wyświetleń: 11
 331. OPRACOWANIA EKOFIZJOGRAFICZNE
  Wyświetleń: 11
 332. Stawki podatku leśnego
  Wyświetleń: 11
 333. UCHWAŁA NR LVI/308/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 5 stycznia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
  Wyświetleń: 11
 334. Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok
  Wyświetleń: 11
 335. Stawki podatku od nieruchomości oraz wprowadzone zwolnienia z tego podatku
  Wyświetleń: 10
 336. UCHWAŁA NR XLVIII/271/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 sierpnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 10
 337. Zarządzenie nr 105/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 24 sierpnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 10
 338. Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok
  Wyświetleń: 10
 339. Zarządzenie nr 72/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 10
 340. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu
  Wyświetleń: 10
 341. Stawki podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 9
 342. Stawki podatku rolnego
  Wyświetleń: 9
 343. Zarządzenie nr 115/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 7 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 344. Zarządzenie nr 124/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 22 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 345. Zarządzenie nr 172/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 346. Zarządzenie nr 177/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 347. Zarządzenie Nr 182/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 348. Zarządzenie nr 55/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 349. Zarządzenie nr 61/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 25 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 350. Zarządzenie nr 63/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 351. Zarządzenie nr 70/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 9 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 352. Zarządzenie nr 76/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 353. Zarządzenie nr 82/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 354. Zarządzenie nr 90/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lipca 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 9
 355. Sprawozdanie
  Wyświetleń: 8
 356. Zarządzenie nr 161/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 8
 357. ZARZĄDZENIE Nr 166/2022 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej Gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 8
 358. Zarządzenie nr 169/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 8
 359. Zarządzenie Nr 173/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 8
 360. Zarządzenie Nr 176/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 8
 361. Zarządzenie Nr 179/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok
  Wyświetleń: 8
 362. Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 184/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023
  Wyświetleń: 8
 363. Apel do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych
  Wyświetleń: 7
 364. Ocena aktualności z 2016 roku - VII Kadencja Rady Gminy Osiecznica - 2014 - 2018
  Wyświetleń: 7
 365. Ocena aktualności z 2022 roku - VIII Kadencja Rady Gminy Osiecznica - 2018 - 2023
  Wyświetleń: 7
 366. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE 2011
  Wyświetleń: 7
 367. POSUMOWANIE PRZYZNANYCH DOTACJI NA WYMIANĘ STARYCH KOTŁÓW w 2022 roku
  Wyświetleń: 7
 368. UCHWAŁA NR LV/299/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Osiecznica w latach 2023-2028
  Wyświetleń: 7
 369. Wójt Gminy Osiecznica informuje, że na realizację nw. zadań publicznych
  Wyświetleń: 7
 370. Zarządzenie Nr 162/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 12 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 7
 371. Zarządzenie nr 167/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2023 rok
  Wyświetleń: 7
 372. Zarządzenie nr 168/2022 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie autopoprawki do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026
  Wyświetleń: 7
 373. Zarządzenie Nr 170/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 7
 374. Zarządzenie Nr 180/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok
  Wyświetleń: 7
 375. UCHWAŁA NR LIV/297/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 19 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 6
 376. UCHWAŁA NR LV/298/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica
  Wyświetleń: 6
 377. UCHWAŁA NR LV/303/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023 - 2026
  Wyświetleń: 6
 378. Zarządzenie Nr 164/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2022 rok
  Wyświetleń: 6
 379. Zarządzenie Nr 181/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica upoważnienia do zaciągania zobowiązań, w roku 2023, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
  Wyświetleń: 6
 380. Zarządzenie nr 52/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 6
 381. ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica
  Wyświetleń: 6
 382. OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE 2014 DO ZMIANY MPZP Z 2015 (DLA UDOKUMENTOWANEGO ZŁOŻA PIASKÓW SZKLARSKICH ZŁOŻA „PAROWA 1 – POLE II, IV”)
  Wyświetleń: 5
 383. UCHWAŁA NR LV/307/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 5
 384. UCHWAŁA NR LVI/309/2023 RADY GMINY OSIECZNIC A z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego
  Wyświetleń: 5
 385. Zarządzenie nr 128/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 września 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 5
 386. Zarządzenie Nr 165/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 19 grudnia 2022r. zmieniające zarządzenie nr 140/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środ-ków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 5
 387. UCHWAŁA NR LV/300/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie lasów charakteru ochronnego
  Wyświetleń: 4
 388. UCHWAŁA NR LV/301/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie lasów charakteru ochronnego
  Wyświetleń: 4
 389. UCHWAŁA Nr LV/304/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2023 r.
  Wyświetleń: 4
 390. UCHWAŁA NR LV/305/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia ” Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Osiecznica na lata 2022-2026”
  Wyświetleń: 4
 391. UCHWAŁA Nr LV/306/2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę Nr LII/287/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2023”
  Wyświetleń: 4
 392. Zarządzenie Nr 184/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudzień 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023
  Wyświetleń: 4
 393. Zarządzenie nr 47/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 20 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2022 rok
  Wyświetleń: 4
 394. Zgłoszenie szkody łowieckiej
  Wyświetleń: 4
 395. Zarządzenie Nr 186/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2022r. zmieniające zarządzenie nr 140/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 listopada 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środ-ków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
  Wyświetleń: 3
 396. ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Osiecznica
  Wyświetleń: 2
 397. ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Osiecznica
  Wyświetleń: 2
 398. ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica.
  Wyświetleń: 2
 399. Podsumowanie dotacji w 2020 r.
  Wyświetleń: 1
 400. Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok
  Wyświetleń: 1