Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy VIII kadencja 2018-2023

 SESJA NR LXV z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/12704/lxv-sesja-rady-gminy-osiecznica

UCHWAŁA NR LXV/364/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026


UCHWAŁA NR LXV/363/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


UCHWAŁA NR LXV/362/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


UCHWAŁA NR LXV/361/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego


UCHWAŁA NR LXV/360/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 19 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/354/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


UCHWAŁA NR LXV/359/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Osiecznica


UCHWAŁA NR LXV/358/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu

 

 

355. UCHWAŁA NR LXIII/355/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osiecznica do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II ETAP”


354. UCHWAŁA NR LXIII/354/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


353. UCHWAŁA NR LXIII/353/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


352. UCHWAŁA NR LX/352/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026


351. UCHWAŁA NR LXIII/351/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


350. UCHWAŁA NR XLIII/350/2013 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników


349. UCHWAŁA NR LXIII/349/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Osiecznica


348. UCHWAŁA NR XLIII/348/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica

 

347. UCHWAŁA NR LXII/347/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


346. Uchwała nr LXII/346/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023 -2026


345. UCHWAŁA NR LXII/345/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego przy zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe oraz inne przeznaczenie związane z gospodarstwem domowym na okres 5 lat


344. UCHWAŁA NR LXII/344/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/323/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego


343. DOKUMENT NR LXII/343/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Osiecznica a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI


342. UCHWAŁA NR LXII/342/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok


341. UCHWAŁA NR LXII/341/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2022 rok


340.UCHWAŁA NR LXII/340/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2022 rok


339. UCHWAŁA NR LXII/339/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

SESJA NR LV z dnia 29 grudnia 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/10073/lv-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

 

 

SESJA NR LIII z dnia 5 grudnia 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/9554/liii-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

 SESJA NR LII z dnia 29 listopada 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/9465/lii-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

SESJA NR LI z dnia 8 listopada 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/9162/li-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

SESJA NR L z dnia 25 października 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/8968/l-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

SESJA NR XLIX z dnia 29 września 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/8745/xlix-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

 

SESJA NR XLVII z dnia 9 sierpnia 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/8048/xlvii-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

 SESJA NR XLVI z dnia 5 lipca 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/7800/xlvi-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

SESJA NR XLV z dnia 31 maja 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/7310/sesja-xlv-rada-gminy-osiecznica