Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały Rady Gminy VIII kadencja 2018-2024

 SESJA NR LXXIII z dnia 18 kwietnia 2024 roku

PDFNa sesji LXIII Rady Gminy Osiecznica stawiło się 13 radnych, natomiast 2 radnych było nieobecnych (5,32MB) - wykaz z sesji


421.UCHWAŁA NR LXXIII/421/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 18 kwietnia 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXIX/389/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok


420. UCHWAŁA NR LXXIII/420/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Osiecznica w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Ławszowej z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. "Remont pokrycia dachowego zabytkowego budynku kościoła w Ławszowej"


419. UCHWAŁA NR LXXIII/419/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Osiecznica w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Antoniego Padewskiego w Parowej z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. "Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Parowej"


418. UCHWAŁA NR LXXIII/418/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie określenia zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniu wspomaganym


417. UCHWAŁA NR LXXIII /417/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 18 kwietnia 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie lasów charakteru ochronnego


SESJA NR LXXII z dnia 26 marca 2024 roku

PDFNa sesji LXXII Rady Gminy Osiecznica stawiło się 13 radnych, natomiast 2 radnych było nieobecnych (6,19MB)   - wykaz z sesji

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/15457/lxxii-sesja-rady-gminy-osiecznica


416. UCHWAŁA NR LXXII/416/2024 z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2024 - 2027


415. UCHWAŁA NR LXXII/415/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 marca 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXIX/389/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok


414. UCHWAŁA NR LXXII/414/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zaopiniowania wniosku o uznanie lasów za ochronne oraz pozbawienie lasów charakteru ochronnego


413. UCHWAŁA NR LXXII/413/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości działki nr 987/4 położonej w obrębie Osiecznica


412. UCHWAŁA NR LXXII/412/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr LXX/395/2024 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Ołobok


411. UCHWAŁA NR LXXII/411/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 marca 2024 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Osiecznica w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Św. Maksymiliana Marii Kolbe w Osiecznicy z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. "Hydroizolacja ścian przyziemia zabytkowego kościoła w Kliczkowie" (Kościół Filialny pod wezwaniem Pokłonu Trzech Króli w Kliczkowie) 


SESJA NR LXXI z dnia 27 lutego 2024 roku

PDFNa sesji LXX Rady Gminy Osiecznica stawiło się 14 radnych, natomiast 1 radny był nieobecny (7,89MB)  - wykaz z sesji

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/15048/lxxi-sesja-rady-gminy-osiecznica


410. UCHWAŁA NR LXXI/410/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXX/397/2024 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 stycznia 2024r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Osiecznica


409. UCHWAŁA NR LXXI/409/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę nr VII/32/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania


408. UCHWAŁA NR LXXI/408/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego


407. UCHWAŁA NR LXXI/407/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2024-2027


406. UCHWAŁA NR LXXI/406/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXIX/389/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok


405. UCHWAŁA NR LXXI/405/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy Osiecznica środków finansowych stanowiących fundusz sołecki


404. UCHWAŁA NR LXXI/404/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osiecznica na 2024 rok


403. UCHWAŁA NR LXXI/403/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 lutego 2024 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Osiecznica


SESJA NR LXX z dnia 30 stycznia 2024 roku

PDFNa sesji LXX Rady Gminy Osiecznica stawiło się 14 radnych, natomiast 1 radny był nieobecny (7,89MB)  - wykaz z sesji

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/14647/lxx-sesja-rady-gminy-osiecznica


402. UCHWAŁA NR LXX/402/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


401. UCHWAŁA NR LXX/401/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


400. UCHWAŁA NR LXX/400/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego


399. UCHWAŁA NR LXX/399/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2024-2027


398. UCHWAŁA NR LXX/398/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniająca uchwałę nr LXIX/389/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok


397. UCHWAŁA NR LXX/397/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Osiecznica


396. UCHWAŁA NR LXX/396/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 stycznia 2024 r. zmieniającą uchwałę nr LXVIII/377/2023 z dnia 30 listopada 2023 w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024.”


395. UCHWAŁA NR LXX/395/2024 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Ołobok


SESJA NR LXIX z dnia 28 grudnia 2023 roku 

PDFNa sesji LXIX Rady Gminy Osiecznica” stawiło się 15 radnych, wszyscy radni byli obecni (9,60MB)  - wykaz z sesji

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/14647/lxx-sesja-rady-gminy-osiecznica


394. UCHWAŁA NR LXIX/394/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr VII/32/2015 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich pobierania


393. UCHWAŁA NR LXIX/393/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych na rzecz ich użytkowników wieczystych


392. UCHWAŁA NR LXIX/392/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


391. UCHWAŁA NR LXIX/391/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Osiecznica na 2024 r.


390. UCHWAŁA NR LXIX/390/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2024 - 2027


389. UCHWAŁA NR LXIX/389/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok


388. zmieniająca uchwałę nr LVIII/323/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego


387. UCHWAŁA NR LXIX/387/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego


386. UCHWAŁA NR LXIX/386/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Osiecznica


385. UCHWAŁA NR LXIX/385/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierającej naukę na terenie gminy Osiecznica


SESJA NR LXVIII z dnia 30 listopada 2023 roku 

PDFNa sesji “LXVIII sesja Rady Gminy Osiecznica” stawiło się 14 radnych, natomiast 1 radny był nieobecny (7,04MB) - wykaz z sesji

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/13956/lxviii-sesja-rady-gminy-oswiecznica


384. UCHWAŁA NR LXVIII/384/2023 z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023 - 2026


383. UCHWAŁA NR LXVIII/383/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


382. UCHWAŁA NR LXVIII/382/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego na rok 2024


381. UCHWAŁA NR LXVIII/381/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/322/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Bolesławieckiego


380. UCHWAŁA NR LXVIII/380/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków Gminy Osiecznica w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Stygmatów św. Franciszka z Asyżu w Tomisławiu z przeznaczeniem na wykonanie inwestycji pn. "Wykonanie prac remontowo - konserwatorskich kamiennej dzwonnicy przy kościele w Tomisławiu"


379. UCHWAŁA NR LXVIII/379/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Bolesławiec zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na udzieleniu schronienia bezdomnym mężczyznom z terenu Gminy Osiecznica, świadczonego przez Schronisko dla Bezdomnych Mężczyzn


378. UCHWAŁA NR LXVIII/378/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia warunków realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w gminie Osiecznica


377. UCHWAŁA NR LXVIII/377/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Osiecznica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok"


 SESJA NR LXVII z dnia 27 października 2023 roku

PDFNa sesji LXVII Rady Gminy Osiecznica stawiło się 12 radnych, 3 radnych było nieobecnych (4,47MB) - wykaz z sesji

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/13454/lxvii-sesja-rady-gminy-osiecznica


376. UCHWAŁA NR LXVII/376/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 października 2023 r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości oraz wprowadzenia zwolnień z tego podatku


375. UCHWAŁA NR LXVII/375/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


374. UCHWAŁA NR LXVII/374/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 października 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/323/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego


373. UCHWAŁA NR LXVII/373/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 października 2023 r. w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości dz. nr 532/5 położonej w obrębie Ołobok SESJA NR LXVI z dnia 26 września 2023 roku

PDFNa sesji “LXVI Rady Gminy Osiecznica” stawiło się 15 radnych, wszyscy radni byli obecni (7,90MB) - wykaz z sesji

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/13040/lxvi-sesja-rady-gminy-osiecznica


372. UCHWAŁA NR LXVI/372/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczych Straży Pożarnych działających w gminie Osiecznica


371. UCHWAŁA NR LXVI/371/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023 - 2026


370. UCHWAŁA NR LXVI/370/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


369. UCHWAŁA NR XLVI/369/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 września 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/354/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


368. UCHWAŁA NR LXVI/368/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie przyjęcia Programu polityki zdrowotnej w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w Gminie Osiecznica na lata 2023 - 2025


367. UCHWAŁA NR LXVI/367/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przechodu i przejazdu przez grunt stanowiący własność Gminy Osiecznica, położony w obrębie ewidencyjnym Osiecznica


366. UCHWAŁA NR LXVI/366/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Biura Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Funkcjonalnego


 365. UCHWAŁA NR LXVI/365/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Osiecznica dla obszaru nr 1 w granicach ewidencyjnych obrębów: Osiecznica i Kliczków - edycja 202 SESJA NR LXV z dnia 29 sierpnia 2023 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/12704/lxv-sesja-rady-gminy-osiecznica


364.UCHWAŁA NR LXV/364/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026


363. UCHWAŁA NR LXV/363/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


362. UCHWAŁA NR LXV/362/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków


361. UCHWAŁA NR LXV/361/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie utraty mocy uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego


360. UCHWAŁA NR LXV/360/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 19 sierpnia 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LXIII/354/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


359. UCHWAŁA NR LXV/359/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie sprawie trybu i sposobu powoływania oraz odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Osiecznica


358. UCHWAŁA NR LXV/358/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu


 

 

355. UCHWAŁA NR LXIII/355/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie przystąpienia Gminy Osiecznica do partnerstwa na rzecz realizacji Projektu pn. „Budowa Systemu Informacji Przestrzennej w północno-zachodniej części województwa dolnośląskiego – II ETAP”


354. UCHWAŁA NR LXIII/354/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Dolnośląskiego


353. UCHWAŁA NR LXIII/353/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej


352. UCHWAŁA NR LX/352/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026


351. UCHWAŁA NR LXIII/351/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


350. UCHWAŁA NR XLIII/350/2013 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie powołania zespołu do wyboru ławników


349. UCHWAŁA NR LXIII/349/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. w sprawie opłaty targowej na terenie Gminy Osiecznica


348. UCHWAŁA NR XLIII/348/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 27 czerwca 2023 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica

 

347. UCHWAŁA NR LXII/347/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LV/302/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2023 rok


346. Uchwała nr LXII/346/2023 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023 -2026


345. UCHWAŁA NR LXII/345/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od trybu przetargowego przy zawarciu umowy dzierżawy nieruchomości niezabudowanych z przeznaczeniem na ogródki przydomowe oraz inne przeznaczenie związane z gospodarstwem domowym na okres 5 lat


344. UCHWAŁA NR LXII/344/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. zmieniająca uchwałę nr LVIII/323/2023 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Dolnośląskiego


343. DOKUMENT NR LXII/343/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Porozumienia Międzygminnego pomiędzy Gminą Osiecznica a Gminami i Powiatami tworzącymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Zachodniego Obszaru Integracji (ZIT ZOI), wydzielania na ten cel odpowiedniego majątku oraz opracowania dokumentu strategicznego Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Zachodniego Obszaru Integracji na lata 2021 – 2027, zwanym Strategią Rozwoju ZIT ZOI


342. UCHWAŁA NR LXII/342/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Osiecznica z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok


341. UCHWAŁA NR LXII/341/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy za 2022 rok


340.UCHWAŁA NR LXII/340/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Osiecznica za 2022 rok


339. UCHWAŁA NR LXII/339/2023 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Osiecznica

 

 

 

 

 

 

 

SESJA NR LV z dnia 29 grudnia 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/10073/lv-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

 

 

SESJA NR LIII z dnia 5 grudnia 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/9554/liii-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

 SESJA NR LII z dnia 29 listopada 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/9465/lii-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

SESJA NR LI z dnia 8 listopada 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/9162/li-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

SESJA NR L z dnia 25 października 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/8968/l-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

SESJA NR XLIX z dnia 29 września 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/8745/xlix-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

 

SESJA NR XLVII z dnia 9 sierpnia 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/8048/xlvii-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

 SESJA NR XLVI z dnia 5 lipca 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/7800/xlvi-sesja-rady-gminy-osiecznica

 

SESJA NR XLV z dnia 31 maja 2022 roku

Link do transmisji obrad: https://transmisjaobrad.info/videos/7310/sesja-xlv-rada-gminy-osiecznica