Aktualny miejsowy plan zagospodarowania przestrzestrzennego Gminy Osiecznica jest dostępny na stronie GEOPORTALU GMINNEGO:

https://giap3.miastoceramiki.eu/gmina_osiecznica