Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o wyborze oferty - diagnoza cyberbezpieczeństwa

                                        INFORMACJA O WYBORZE OFERTY
Informujemy, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe na wykonanie zadania pn. „Przeprowadzenie
diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Gminy
w Osiecznicy w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś V.
Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia – REACT – EU,
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia” została
złożona jedna oferta wykonawcy MEDIATOR Katarzyna Jata Artur Jata sp.j. z siedzibą ul. Grodzka 15,
23-200 Kraśnik.
Wykonawca zaoferował wykonanie zadania za kwotę 2.999,00 zł brutto.
Oferta powyższego wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza.