Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podstawowa kwota dotacji przedszkolnej

W związku z art. 43 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1, art. 44 ust. 1 pkt 1 oraz 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400) Wójt Gminy Osiecznica ogłasza:

II aktualizację podstawowej kwoty dotacji przedszkolnej oraz statystycznej liczby uczniów obowiązującej od 01.11.2023 r.

Na podstawie art. 43 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1400), Wójt Gminy Osiecznica ogłasza:

 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji przedszkolnej na rok 2023 dla przedszkoli publicznych wynosi 10.104,27 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, pomniejszona o liczbę dzieci z Ukrainy oraz  o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 228,34;
 2. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2023 wynosi 7.578,20 zł.

zaktualizowaną podstawową kwotę dotacji przedszkolnej oraz statystyczną liczbę uczniów obowiązującą od 01.05.2023 r.

 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkoli publicznych wynosi 9.019,38 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2022 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 237;
 2. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2023 wynosi 6.764,54 zł.
 3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2023 wynosi 11.533,61 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2022 r.) w oddziałach przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, wynosi 33.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2023 roku

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.). Wójt Gminy Osiecznica ogłasza:

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2023 dla przedszkoli publicznych wynosi  8.895,49 zł;
  a) statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2022 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 237;
 2. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2023 wynosi 6.671,62 zł.

Wójt Gminy Osiecznica informuje o dokonaniu korekty podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów obowiązującej od 01.11.2022 r. ogłoszonej w dniu 31.10.2022 r.

Skorygowana zaktualizowana podstawowa kwota dotacji dla szkół i przedszkoli publicznych od dnia 01.11.2022 r. :

 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli publicznych wynosi 8.346,30 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2021 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2022 roku, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 215;
 2. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2022 wynosi 6.259,73 zł.
 3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2022 wynosi 8.883,32 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci stanowiącą 2/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2021 roku i 1/3 liczby uczniów według SIO na 30 września 2022 roku w oddziałach przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę Osiecznica, wynosi 31,67.

III aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów obowiązująca od 01.11.2022 r.

Na podstawie art. 43 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2082 z późn. zm.), Wójt Gminy Osiecznica ogłasza:

 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli publicznych wynosi 7.508,33 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 214;
 2. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2022 wynosi 5.632,00 zł.

II aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów obowiązująca od 01.07.2022 r.

Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 24 marca 2022 r. o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.935) oraz w związku z art. 43 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.), Wójt Gminy Osiecznica ogłasza:

 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli publicznych wynosi 9.203,49 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2021 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 204;
 2. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2022 wynosi 6.902,62 zł.
 3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2021 wynosi 9.377,83 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2021 r.) w oddziałach przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, wynosi 30.

Aktualizacja podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów obowiązująca od 01.05.2022 r.

 1. Zaktualizowana podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli publicznych wynosi 8.795,12 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2021 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 204;
 2. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2022 wynosi 6.596,34 zł.
 3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2021 wynosi 9.152,60 zł.
  a) statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2021 r.) w oddziałach przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, wynosi 30.

Podstawowa kwota dotacji oraz statystyczna liczba dzieci w 2022 roku

Na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1930 z późn. zm.) Wójt Gminy Osiecznica ogłasza:

 1. Podstawowa kwota dotacji na rok 2022 dla przedszkoli publicznych wynosi 9.063,24 zł;
  a) statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2021 r.) w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych przedszkolach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 204;
 2. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkola niepublicznego na rok 2022 wynosi 6.797,43 zł.
 3. Podstawowa kwota dotacji dla oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej na rok 2022 wynosi 9.151,50 zł;
  a) statystyczna liczba dzieci (wg SIO na dzień 30 września 2021 r.) w oddziałach przedszkolach prowadzonych przez Gminę Osiecznica, pomniejszona o statystyczną liczbę dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wynosi 30;