Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o Sesji Rady Gminy

Strona archiwalna

 

herb osiecznica.png

RADA GMINY
OSIECZNICA

RG.0002. 11. 2022

 

Osiecznica 19.10.2022

 

           Sz. Pani/Pan

Radna/y

…………………………………..

            Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zmianami) zwołuję sesję Rady Gminy Osiecznica, która odbędzie się w dniu
25 października 2022 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Osiecznicy ul. Lubańska 43, sala narad.

 

Porządek obrad

 

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji Rady Gminy Osiecznica.

3. Podjęcie uchwał:

  1. uchwała nr L/281/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz przyznawania dodatków do wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych prowadzonych przez Gminę Osiecznica,
  2. uchwała nr L/282/2022  w sprawie podatku od nieruchomości i zwolnień.
  3. uchwała nr L/283/2022  w sprawie podatku od środków transportowych,
  4. uchwała nr L/284/2022  zmieniająca uchwałę nr XL/212/2021 Rady Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2022 rok.

4. Sprawy różne.