Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami


90. PDFUCHWAŁA NR XVI/90/2019 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy (1,74MB)


93. PDFUCHWAŁA NR XVI/93/2019 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica (295,96KB)


197. PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/197/2021 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Osiecznica (731,06KB)


198. PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/198/2021 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie gminy Osiecznica (592,53KB)


199. PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/199/2021 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów (327,38KB)

 

200. PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/200/2021 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie rodzaju usług dodatkowych świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (334,20KB)


202. PDFUCHWAŁA NR XXXVIII/202/2021 RADA GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie pokrycia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych Gminy Osiecznica (302,52KB)

 

227. PDFUCHWAŁA NR XLII/227//2022 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 25 lutego 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Osiecznica (485,04KB)