Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PRZEDSIĘBIORCO! DZIAŁAJ SZYBKO - ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ! TWOJA LICENCJA WYGAŚNIE Z DNIEM 01.01.2023 r.

PRZEDSIĘBIORCO! DZIAŁAJ SZYBKO - ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!
TWOJA LICENCJA WYGAŚNIE Z DNIEM 01.01.2023 r.

 

Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką – dostosowanie do obowiązujących przepisów prawa

WARTO WIEDZIEĆ

  • O dostosowanie licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa może ubiegać się podmiot gospodarczy (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka nie posiadająca osobowości prawnej) lub osoba działająca z upoważnienia podmiotu gospodarczego, posiadający przedmiotową licencję udzieloną przed 31.12.2019 r.
  • Licencje wydane przed 31.12.2019 r. zachowują ważność przez okres na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak niż 3 lata od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1180), tj. do dnia 31.12.2022 r.
  • Licencje wydane przed 31.12.2019 r. podlegają dostosowaniu do wymogów ustawy o transporcie drogowym na wniosek przedsiębiorcy, złożony przed upływem 3 lat od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 16.05.2019 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz.1180), tj. do dnia 31.12.2022 r.

PO TYM TERMINIE LICENCJE TE TRACĄ WAŻNOŚĆ!!!

  • Organem właściwym w sprawach dostosowania licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką do obowiązujących przepisów prawa jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który wydał przedmiotowe uprawnienie.
  • W chwili odbioru dostosowanej licencji przedsiębiorca jest obowiązany zwrócić dotychczasową licencję.