Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

INFORMACJA

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity: Dz.U. z 2021 poz.1899 ze zm.) Wójt Gminy Osiecznica odwołuje:

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

o nr ewid. 783 o powierzchni 0,1861 ha, położonej w miejscowości Ławszowa,

wyznaczony na dzień 15.12.2022 r. na godz. 13:00

Powodem odwołania przetargu jest brak publikacji wyciągu z ogłoszenia o przetargu w gazecie.

Osobom, które wpłaciły wadium do przetargu na ww. nieruchomość, zostanie ono zwrócone niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych, na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Przetarg na sprzedaż w/w nieruchomość zostanie powtórzony w innym terminie, który zostanie podany do publicznej wiadomości.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osiecznica, sołectwie Ławszowa oraz na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Szczegółowe informację można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 75 731 21 07 wew. 22