Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ o przeznaczeniu do oddania w dzierżawę nieruchomości należących do Gminy Osiecznica

 

WYKAZ

o przeznaczeniu  do oddania w dzierżawę nieruchomości należących do Gminy Osiecznica

 

LP

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Położenie

i

powierzchnia

Okres i tryb dzierżawy

Roczna stawka  wraz ze sposobem waloryzacji czynszu

Termin wnoszenia opłat

Cel dzierżawy

1

 

 

część działki nr

 688/6

JG1B/00014763/7

 

grunty rolne zabudowane

Parowa

0,07 ha

 

4 lata

dzierżawa

tryb: bezprzetargowy skierowany do mieszkańców przyległych posesji

0,30 zł za m2 netto, ale nie mniej niż 50 zł netto za całość dzierżawionego gruntu

waloryzacja raz w roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni

do 15 czerwca każdego roku

 

ogródki przydomowe

2.

 

 

część działki nr 688/5,

JG1B/00014763/7

 

grunty rolne zabudowane

Parowa

0,37 ha

4 lata

tryb: bezprzetargowy skierowany do mieszkańców przyległych posesji

0,30 zł za m2 netto, ale nie mniej niż 50 zł netto za całość dzierżawionego gruntu.

waloryzacja raz w roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni

do 15 czerwca każdego roku

 

 

ogródki przydomowe

3.

 

 

 

Część działki nr 688/16.

 

JG1B/00014763/7

 inne tereny zabudowane

Parowa

0,7917 ha

 

4 lata

tryb: bezprzetargowy skierowany do mieszkańców przyległych posesji

0,30 zł za m2 netto ale nie mniej niż 50,00 zł netto za całość dzierżawionego gruntu

waloryzacja raz w roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni

 

do 15 czerwca każdego roku

 

ogródki przydomowe

4.

 

 

Część działki nr

 776/3.

JG1B/00014802/3

 

grunty orne, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, nieużytki

Ołobok

0.3671 ha

4 lata

 

tryb: bezprzetargowy skierowany do mieszkańców przyległych posesji

0,30 zł za m2 netto, ale nie mniej niż 50,00 zł netto za całość dzierżawionego gruntu

waloryzacja raz w roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni

do 15 czerwca każdego roku

 

.

ogródki przydomowe

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 20.12.2022r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwach Ołobok i Parowa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy  Osiecznica. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w Gazecie Wojewódzkiej.

                                                                                  

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek