Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ o przeznaczeniu do oddania w najem nieruchomości należących do Gminy Osiecznica

WYKAZ

o przeznaczeniu  do oddania w najem nieruchomości należących do Gminy Osiecznica

 

LP

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

 

Położenie

i

powierzchnia

Okres i tryb najmu budynków gospodarczych posadowionych na terenie ogrodów przydomowych

Roczna stawka  wraz ze sposobem waloryzacji czynszu

Termin wnoszenia opłat

Cel najmu

1

 

 

część działki nr

 688/6

JG1B/00014763/7

 

grunty rolne zabudowane

Parowa

 

0,07 ha

4 lata

dzierżawa

tryb: bezprzetargowy skierowany do mieszkańców przyległych posesji

150,00 zł netto

waloryzacja raz w roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS  za rok poprzedni

do 15 czerwca każdego roku

 

budynki gospodarcze usytuowane na terenie ogrodów przydomowych

2.

 

 

część działki nr 688/5,

JG1B/00014763/7

grunty rolne zabudowane

Parowa

 

0,37 ha

4 lata

tryb: bezprzetargowy skierowany do mieszkańców przyległych posesji

150,00 zł netto

waloryzacja raz w roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS za rok poprzedni

do 15 czerwca każdego roku

 

.

budynki gospodarcze usytuowane na terenie ogrodów przydomowych

3.

 

 

 

część działki nr 688/16.

 

JG1B/00014763/7

 

inne tereny zabudowane

Parowa

 

0,7917 ha

4 lata

tryb: bezprzetargowy skierowany do mieszkańców przyległych posesji

150,00 zł netto

waloryzacja raz w roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS  za rok poprzedni

do 15 czerwca każdego roku.

 

 

budynki gospodarcze usytuowane na terenie ogrodów przydomowych

4.

 

 

część działki nr

 776/3

JG1B/00014763/7

 

grunty orne, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, nieużytki

Ołobok

 

0,3671 ha

4 lata

 

tryb: bezprzetargowy skierowany do mieszkańców przyległych posesji

150,00 zł netto

waloryzacja raz w roku, na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów
i usług konsumpcyjnych ogółem, ogłaszany przez Prezesa GUS  za rok poprzedni

do 15 czerwca każdego roku.

 

.

budynki gospodarcze usytuowane na terenie ogrodów przydomowych

Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 20.12.2022r.  na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwach: Ołobok i Parowa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej  Urzędu Gminy  Osiecznica. Informacja o wywieszeniu wykazu została podana w Gazecie Wojewódzkiej.

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek