Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dotacja z budżetu Gminy i WFOŚIGW 2017-2018- podsumowanie

ŚRODKI FINANSOWE NA WYMIANĘ STARYCH KOTŁÓW - program pn. "Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego realizowane na terenie Gminy Osiecznica" współfinansowany przez WFOŚiGW

W dniu 28 czerwca 2018r. Gmina Osiecznica reprezentowana przez Wójta - Pana Waldemara Nalazka – podpisała w ramach programu priorytetowego pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego” umowę pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadania pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze województwa dolnośląskiego realizowane na terenie Gminy Osiecznica”.

Całkowity koszt przedmiotowego zadania wyniósł 1 210 052,89 zł, w tym koszty kwalifikowane: 1 103 725,74 zł. Wielkość dofinansowania na wymianę nieekologicznych źródeł ciepła to 551 862,86 zł. Zlikwidowano 74 nieekologicznych źródeł ciepła w 63 nieruchomościach, których właściciele złożyli poprawnie wypełnione wnioski o udzielenie dotacji na realizację zadania służącego ochronie powietrza.

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w następującej ilości:

Pył PM 10 – 0,396 Mg/rok

Pył PM 2,5 – 0,362 Mg/rok

Benzo(a)piren 0,026kg/rok

CO2 – 417,353 Mg/rok

NOx – 0,93 Mg/rok

SO2 – 1,797 Mg/rok

 

http://www.wfosigw.wroclaw.pl/

"Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu"