Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podsumowanie dot. przyznania dotacji z budżetu Gminy Osiecznica w latach 2018 - 2019

Podsumowanie dot. przyznania dotacji z budżetu Gminy Osiecznica w latach 2018 - 2019

WYMIANA STARYCH KOTŁÓW
w latach 2018 – 2019

 

 

Podsumowanie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym – Uchwała Nr XLX/283/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2018 r.

 

26 czerwca 2018 r. Rada Gminy w Osiecznicy przyjęła Uchwałę Nr XLX/283/2018 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

W ramach programu złożono 44 wnioski, które zakwalifikowały się do programu, w tym 4 zostały wycofane z powodu nie wykonania inwestycji.

Całkowity koszt przedmiotowego zadania wyniósł:

w roku 2018: 225 738,09 zł

w roku 2019: 336 913,85 zł

w roku 2019-wypłacone w 2020 r: 83 419,33 zł

Wielkość dofinansowania:

w roku 2018 – 117 171,48 zł (w budżecie gminy zarezerwowano 120 000,00 zł)

w roku 2019 – 178 009,70 zł (w budżecie gminy zarezerwowano 180 000,00 zł)

w roku 2020 – 40 108,76 zł (w budżecie gminy zarezerwowano 200 000,00 zł)

Liczba zlikwidowanych nieekologicznych źródeł ciepła:

w roku 2018: 19 sztuk

w roku 2019: 30 sztuk

Liczba podpisanych umów:

w roku 2018: 16

w roku 2019: 21 – w tym jedna rozwiązana

w roku 2020: 6

W wyniku realizacji zadania został osiągnięty efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w następującej ilości:

w roku 2018:

Pył PM 10 – 0,520 Mg/rok

Pył PM 2,5 – 0,488 Mg/rok

CO2 – 56,788 Mg/rok

Benzo(a)piren 0,448 kg/rok

SO2 – 0,904 Mg/rok

NOx – 0,040 Mg/rok

 

w roku 2019:

Pył PM 10 – 0,574 Mg/rok

Pył PM 2,5 – 0,524 Mg/rok

CO2 – 66,938 Mg/rok

Benzo(a)piren 0,692 kg/rok

SO2 – 1,519 Mg/rok

NOx – 0,094 Mg/rok