Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Podsumowanie dotacji w 2020 r.

Podsumowanie dotacji w 2020 r.

WYMIANA STARYCH KOTŁÓW
w 2020 r.

 

Program z 2018

Zakończenie Programu z 2018 r., czyli zakończenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym realizowanej na podstawie Uchwały Nr XLX/283/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2018 r. - ZAKOŃCZONY PROGRAMEM 2020 r., tj. dotacją realizowaną na podstawie Uchwały Nr XVII/105/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2020r.

Zrealizowano podpisane w 2020 r. Umowy z programu 2018/dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służą-ce ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym – Uchwała Nr XLX/283/2018 Rady Gminy Osiecznica z dnia 26 czerwca 2018 r.

Umowy zrealizowane   - 6

Wielkość dofinasowania w 2020 r. - 40 108,76 zł

Całkowity koszt przedmiotowego zadania zrealizowanego w 2020 r. z programu z 2018r.:

86 029,63 zł

Wielkość dofinansowania zadania zrealizowanego w 2020 r. z programu z 2018 r.

20 054,38zł

 

W wyniku realizacji programu z 2018 zrealizowanego w 2020 r. został osiągnięty:

 • efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w następującej ilości:

w roku 2020 z Programu/Uchwały z 2018 r.:

Efekt ekologiczny - redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji

Pył PM 10 – 0,120 Mg/rok

Pył PM 2,5 – 0,109 Mg/rok

CO2 – 20,313 Mg/rok

Benzo(a)piren 0,130 kg/rok

SO2 – 0,371 Mg/rok

NOx – 0,33 Mg/rok

 • efekt rzeczowy:

Efekt rzeczowy - Liczba zdemontowanych kotłów stałopalnych - 7 pieców indywidualnych węglowych.

Efekt rzeczowy Zainstalowane źródła ciepła po realizacji przedsięwzięcia

Kocioł gazowy – 2szt – łączna moc 48kW

Pompa ciepła – 1 szt – moc 5 kW

Biomasa -2 szt -łączna moc 30 kW

Kocioł węglowy – 1 szt – moc 20 kW

Program z 2020

Rozpoczęcie Programu z 2020 r. tj. dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym realizowanej na podstawie Uchwały Nr XVII/105/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2020r.

 

28 stycznia 2020 r. Rada Gminy w Osiecznicy przyjęła Uchwałę Nr XVII/105/2020 w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

W ramach programu 2020:

 • złożono 37 wniosków, które zakwalifikowały się do programu, w tym 1 wniosek został wycofany,
 • podpisano 36 umów, w tym:
  • 8 umów zostało rozwiązanych,
  • 24 umowy zostały zrealizowane w 2020 r.,
  • 4 umowy, które będą realizowane w 2021 r. (czas realizacji inwestycji, do 31.05.2021r. )

Całkowity koszt przedmiotowego zadania zrealizowanego w 2020 r. z programu z 2020r.:

401 127,27 zł

Wielkość dofinansowania zadania zrealizowanego w 2020 r. z programu z 2020 r.

145 081,89 zł

 

W wyniku realizacji programu z 2020 zrealizowanego w 2020 r. został osiągnięty:

 • efekt ekologiczny polegający na redukcji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych w następującej ilości:

Efekt ekologiczny- redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji

Pył PM 10 – 0,948 Mg/rok

Pył PM 2,5 – 0,884 Mg/rok

CO2 – 114,02 Mg/rok

Benzo(a)piren 0,719 kg/rok

SO2 – 2,030 Mg/rok

NOx – 0,152 Mg/rok

 • efekt rzeczowy:

Efekt rzeczowy- Liczba zdemontowanych kotłów stałopalnych

- 21 pieców indywidualnych (22 WĘGLOWE, 6 NA BIOMASĘ) ,

- 1 piec w lokalnych kotłowniach

Efekt rzeczowy- Zainstalowane źródła ciepła po realizacji przedsięwzięcia

Kocioł gazowy – 1szt – moc 25 kW

Pompa ciepła – 1 szt. – moc 9 kW

Piec elektryczny – 4 szt. – łączna moc 64 kW

Biomasa - 16 szt. - łączna moc 240 kW

Kocioł węglowy – 4 szt. – łączna moc 154 kW

 

EFEKT EKOLOGICZNY I RZECZOWY OSIĄGNIĘTY W 2020 R. (z programu 2018 i programu 2020)

Efekt ekologiczny- redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji

Pył PM 10 – 0,948 Mg/rok

Pył PM 2,5 – 0,884 Mg/rok

CO2 – 144,020 Mg/rok

Benzo(a)piren 0,719 kg/rok

SO2 – 2,030 Mg/rok

NOx – 0,152 Mg/rok

 • efekt rzeczowy:

Efekt rzeczowy- Liczba zdemontowanych kotłów stałopalnych

- 34 pieców indywidualnych (28 WĘGLOWYCH, 6 BIOMASOWYCH) ,

- 1 piec w lokalnych kotłowniach

Efekt rzeczowy- Zainstalowane źródła ciepła po realizacji przedsięwzięcia

Kocioł gazowy – 3 szt. – łączna moc 73 kW

Pompa ciepła – 2 szt. – moc 14 kW

Piec elektryczny – 4 szt. – łączna moc 64 kW

Biomasa – 18 szt. - łączna moc 270 kW

Kocioł węglowy – 5 szt. – łączna moc 174 kW