Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady przyznawania dotacji w roku 2021


Informuje się, iż w 2021 roku obowiązuje

UCHWAŁA NR XVII/105/2020 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

 

Wnioski o udzielenie dotacji na zasadach powyższej uchwały można składać w Urzędzie Gminy Osiecznica.

 

Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia.

 

Realizacja inwestycji wymiany kotła może nastąpić po podpisaniu Umowy z Gminą.

 

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca, w terminie określonym w umowie, lecz nie później niż do 30 listopada roku, w którym nastąpiło udzielenie dotacji, składa wniosek o wypłatę dotacji.