Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zasady przyznawania dotacji w roku 2022

Zasady przyznawania dotacji w roku 2022

Informuje się, iż w 2022 roku obowiązuje:

UCHWAŁA NR XVII/105/2020 RADY GMINY OSIECZNICA z dnia 28 stycznia 2020 r.
w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Od 15.03.2022 r. wchodzi w życie Uchwała nr XLI/222/2022 RADY GMINY OSIECZNICA
z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/105/2020 Rady
Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Uchwała nr XLI/222/2022 wykreśla dotacje na kotły opalane węglem (ekogroszkiem) oraz wprowadza nowy druk wniosku o udzielenie dotacji na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym.

Kompletne wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich złożenia.

REALIZACJA INWESTYCJI WYMIANY KOTŁA MOŻE NASTĄPIĆ PO PODPISANIU UMOWY Z GMINĄ.

Po zrealizowaniu inwestycji Wnioskodawca, w terminie określonym w umowie, lecz nie później niż do 30 listopada roku, w którym nastąpiło udzielenie dotacji, składa wniosek o wypłatę dotacji.