Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Osiecznica informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 22 z dnia 12 grudnia 2022

INFORMACJA

 

Wójt Gminy Osiecznica informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Wojewody Dolnośląskiego nr 22 z dnia 12 grudnia 2022 w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się
wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie województwa dolnośląskiego w Gminie Osiecznica wyznaczone zostały tereny jako szczególnie narażone na ryzyko wprowadzenia wirusów wysoce zjadliwej grypy ptaków do gospodarstwa (obszary wysokiego ryzyka) tj. w miejscowości: Parowa, Przejęsław.

Jednocześnie informuję się, że na ww. terenach wysokiego ryzyka, zakazuje się:

1) utrzymywania drobiu na wolnym powietrzu; chyba że:

a) drób jest chroniony przed kontaktem z dzikim ptactwem za pomocą sieci, dachów, poziomych tkanin lub innych odpowiednich środków zapobiegających temu kontaktowi, lub

b) drób jest karmiony i pojony w zamkniętym pomieszczeniu lub w miejscu osłoniętym, które
w dostateczny sposób uniemożliwia dostęp dzikiego ptactwa i tym samym zapobiega kontaktowi dzikiego ptactwa z pokarmem i wodą przeznaczonymi dla drobiu;

2) utrzymywania kaczek i gęsi razem z innymi gatunkami drobiu;

3) gromadzenia drobiu i innych ptaków żyjących w niewoli na targach, pokazach, wystawach
i imprezach kulturalnych.

 

Informacja obowiązuje do czasu uchylenia Rozporządzenia Wojewody Dolnośląskiego nr 22
z dnia 12.12.2022r.

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek