Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYNIKI naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej

Osiecznica, dnia 02 stycznia 2023 r.

RO-ZK.524.1.1.2023                                                                     

 

 

WYNIKI

naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert
w otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z zakresu pożytku publicznego
w 2023 roku.

 

Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2023r.
w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań
z zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu 2023 roku.

 

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek

 

 

Podano do publicznej wiadomości przez:

1.Umieszczenie na stronie internetowej oraz BIP  Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz na tablicy ogłoszeń
w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

2. a/a

stopka - Dariusz Ostrowski.jpeg