Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia 2023 rok

 Powrót do strony: Zarządzenia Wójta Gminy Osiecznica


139. ZARZĄDZENIE NR 139/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


138. ZARZĄDZENIE NR 138/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


136. ZARZĄDZENIE NR 136/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024


135. ZARZĄDZENIE NR 135/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Osiecznica upoważnienia do zaciągania zobowiązań, w roku 2024, z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy


134. ZARZĄDZENIE NR 134/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2024 rok


133. ZARZĄDZENIE NR 133/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok


132. ZARZĄDZENIE NR 132/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


131. ZARZĄDZENIE NR 131/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


130. ZARZĄDZENIE NR 130/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


129. ZARZĄDZENIE NR 129/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2024 rok


127. ZARZĄDZENIE NR 127/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie autopoprawki do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2024 rok


124. Zarządzenie nr 124/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy


123. ZARZĄDZENIE NR 123/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


122. ZARZĄDZENIE NR 122/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 8 grudnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


120. Zarządzenie Nr 120/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 05 grudnia 2023 ustalenia wysokości stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości należącej do Gminy Osiecznica o nr ewidencyjnym 106/450 położonej w Kliczkowie


118. ZARZĄDZENIE NR 118/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


117. ZARZĄDZENIE NR 117/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 30 listopada 2023 roku w sprawie odpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości, działki 532/3 położonej w obrębie Ołobok


116. ZARZĄDZENIE NR 116/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


115. ZARZĄDZENIE NR 115/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


114. ZARZĄDZENIE NR 114/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 22 listopada 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


113. ZARZĄDZENIE NR 113/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 14 listopada 2023 r. w sprawie projektu planu finansowego Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2024 rok do projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok


112. ZARZĄDZENIE NR 112/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2024 - 2027


111. ZARZĄDZENIE NR 111/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 13 listopada 2023 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie budżetu Gminy Osiecznica na 2024 rok


110. Zarządzenie nr 110/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 06 listopada 2023r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy


108. Zarządzenie nr 108/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 października 2023r. w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Osiecznicy


107. ZARZĄDZENIE NR 107/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


106. ZARZĄDZENIE NR 106/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 30 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


105. ZARZĄDZENIE NR 105/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 13 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


104. ZARZĄDZENIE NR 104/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 13 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


103. ZARZĄDZENIE NR 103/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 9 października 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


102. ZARZĄDZENIE NR 102/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 9 października 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


101. ZARZĄDZENIE NR 101/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


100. ZARZĄDZENIE NR 100/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


 99. ZARZĄDZENIE NR 99/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 26 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


97. ZARZĄDZENIE NR 97/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Unii Europejskiej w Świętoszowie do zawierania umów przekazania na własność oraz umów użyczenia i sporządzania protokołów przekazania komputerów przenośnych typu laptop


96. ZARZĄDZENIE NR 96/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Osiecznicy do zawierania umów przekazania na własność oraz umów użyczenia i sporządzania protokołów przekazania komputerów przenośnych typu laptop


95. ZARZĄDZENIE NR 95/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parowej do zawierania umów przekazania na własność oraz umów użyczenia i sporządzania protokołów przekazania komputerów przenośnych typu laptop


94. ZARZĄDZENIE NR 94/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 18 września 2023 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Henryka Pobożnego w Tomisławiu do zawierania umów przekazania na własność oraz umów użyczenia i sporządzania protokołów przekazania komputerów przenośnych typu laptop


93. Zarządzenie Nr 93/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 7 września 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Osiecznica, położonej w obrębie Parowa nr 236/2


92. ZARZĄDZENIE NR 92/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 6 września 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


91. ZARZĄDZENIE NR 91/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 6 września 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


90. Zarządzenie Nr 90/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 5 września roku 2023 w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz Gminy Osiecznica nieruchomości położonych w obrębie Osiecznica


89. WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


88. ZARZĄDZENIE NR 88/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


87. ZARZĄDZENIE NR 87/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


86. ZARZĄDZENIE NR 86/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


85. ZARZĄDZENIE NR 85/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 18 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok Na


84. ZARZĄDZENIE NR 84/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


83. ZARZĄDZENIE NR 83/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 16 sierpnia 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego


82. ZARZĄDZENIE NR 82/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


81. ZARZĄDZENIE NR 81/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 16 sierpnia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


80. Zarządzenie Nr 80/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 14 sierpnia 2023 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Parowej


79. Zarządzenie nr 79/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie założeń do projektu uchwały budżetowej Gminy Osiecznica na 2024 rok


78. ZARZĄDZENIE NR 78/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 1 sierpnia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


30. Zarządzenie nr 30/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 marca 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


29. Zarządzenie nr 29/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 08 marca 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiecznica


28. ZARZĄDZENIE Nr 28/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 6 marca 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Osiecznica


27. Zarządzenie Nr 27/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023


26. Zarządzenie Nr 26/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


25. Zarządzenie nr 25/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 28 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


23. Zarządzenie Nr 23/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


22. Zarządzenie nr 22/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 20 lutego 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


20. Zarządzenie nr 20/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 09 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiecznica


19. ZARZĄDZENIE NR 19/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 02 lutego 2023 roku w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 62/2019 z dnia 09 lipca 2019 roku dotyczące powołania komisji przetargowej w celu przeprowadzania przetargów na sprzedaż, oddanie w wieczyste użytkowanie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica oraz Zarządzenia 47/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku zmieniającego Zarządzenie nr 62/2019 z dnia 09 lipca 2019 r.


 18. Zarządzenie Nr 18/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 01 lutego 2023 roku w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność gminy Osiecznica, położonej w obrębie Ławszowa nr 103/7


 17. ZARZĄDZENIE NR 17/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 31 stycznia 2023 roku w sprawie podziału środków budżetowych na finansowanie dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Osiecznica


 16. ZARZĄDZENIE NR 16/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie planu dofinansowania form dokształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkoli i szkół prowadzonych przez Gminę Osiecznica


15. Zarządzenie Nr 15/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 6/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 184/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023


14. Zarządzenie Nr 14/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


13. Zarządzenie nr 13/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


12. Zarządzenie nr 12/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia stawki za jeden kilometr przebiegu samochodu osobowego niebędącego własnością pracodawcy, używanego przez pracowników Urzędu Gminy w Osiecznicy oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy do podróży służbowych i wyjazdów


11. Zarządzenie nr 11/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 26.01.2023 r. w sprawie gospodarowania mieniem komunalnym


10. Zarządzenie Nr 10/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 26 stycznia 2023 zmieniające zarządzenie nr 132/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 05 października 2022 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej w Osiecznicy i ustalenia jej regulaminu


 9. ZARZĄDZENIE NR 9/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie ustalenia terminów postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz klas I publicznych szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024 dla których organem prowadzącym jest Gmina Osiecznica


8. Zarządzenie Nr 8/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 20 stycznia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 56/2009 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 8 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy w Osiecznicy.


7. Zarządzenie Nr 7/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 20 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia Dyrektora Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Osiecznicy, Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznicy i Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osiecznicy


 6. Zarządzenie Nr 6/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 184/2022 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 30 grudnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu finansowego dla rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023


 5. Zarządzenie Nr 5/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie finansowym Urzędu Gminy w Osiecznicy na 2023 rok


 4. Zarządzenie nr 4/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 10 stycznia 2023 r. w sprawie zmian budżetu gminy Osiecznica na 2023 rok


 3. Zarządzenie nr 3/2023 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 5 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osiecznica na lata 2023-2026


 2. Zarządzenie Nr 2/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 03 stycznia 2023 r. zmieniające zarządzenie nr 1 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 2 stycznia 2023 roku w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2023 roku


1. Zarządzenie Nr 1/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 02 stycznia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty na realizację zadań zakresu działalności pożytku publicznego i wolontariatu w 2023 roku