Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

POSUMOWANIE PRZYZNANYCH DOTACJI NA WYMIANĘ STARYCH KOTŁÓW w 2022 roku

POSUMOWANIE PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU GMINY NA WYMIANĘ STARYCH KOTŁÓW

 w 2022 roku.

 

Dotacje dla mieszkańców Gminy Osiecznica na wymianę starych kotłów zostały przyznane na podstawie Uchwały Nr VII/105/2020 Rady Gminy w Osiecznicy z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach  o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym. (Dz. U. Woj. Doln. poz. 1026 z 06.02.2022r.); zmieniona Uchwałą nr XLI/222/2022 Rady Gminy Osiecznica z dnia 25 stycznia 2022 r. zmieniająca uchwałę nr XVII/105/2020 Rady Gminy Osiecznica z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Osiecznica na zadania służące ochronie powietrza, związane z trwałą likwidacją w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym ogrzewania opartego na paliwie stałym (Dz. U. Woj. Doln. poz. 1040 z 01.03.2022 r.)

 

W 2022 roku złożono 42 wnioski o udzielenie dotacji i podpisano 37 umów (w tym 6 umów nie zostało  zrealizowanych).

 

Całkowity koszt przedmiotowego zadania zrealizowanego w 2022 r. wyniósł:  1 126 696,36 zł

Dotacja ze środków budżetu gminy w 2022 r. wyniosła: 146 500,00 zł

 

OSIĄGNIĘTO NASTĘPUJĄCE EFEKTY:

  • Efekt rzeczowy- Liczba zdemontowanych kotłów stałopalnych

36 pieców indywidualnych (34 WĘGLOWE, 2 NA BIOMASĘ) ,

  • Efekt rzeczowy- Zainstalowane źródła ciepła po realizacji przedsięwzięcia

Pompa ciepła – 22 szt. – łączna moc 236 kW

Piec elektryczny – 1 szt. – łączna moc 24 kW

Biomasa - 8 szt. - łączna moc 125 kW

  • Efekt ekologiczny- redukcja emisji zanieczyszczeń z niskiej emisji

Pył PM 10 – 0,692 Mg/rok

Pył PM 2,5 – 0,620 Mg/rok

CO2 – 288,307 Mg/rok

Benzo(a)piren 0,820 kg/rok

SO2 – 2,768 Mg/rok

NOx – 0,471Mg/rok