Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIE NR 78/2021 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 8 października 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Osiecznica

Powrót do: Zarządzenia 2021 rok

ZARZĄDZENIE NR 78/2021

WÓJTA GMINY OSIECZNICA

z dnia 8 października 2021r.

w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Osiecznica

 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 22 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 710 z późn. zm.)  oraz § 18 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie prowadzenia rejestru zabytków, krajowej, wojewódzkiej i gminnej ewidencji zabytków oraz krajowego wykazu zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 56). zarządza się, co następuje:

§1.1. Przyjmuje się Gminną Ewidencję Zabytków Gminy Osiecznica, założoną w 2013 roku, zaktualizowaną częściowo w 2021 r., zwaną dalej GEZ.

2. GEZ prowadzi się w formie:

1) zbioru kart adresowych

2) zbioru kart stanowisk archeologicznych

3) zbioru kart układów ruralistycznych

§ 2. W skład GEZ wchodzą:

1) wykaz zabytków nieruchomych, stanowiących załącznik nr 1,

2) wykaz stanowisk archeologicznych, stanowiących załącznik nr 2,

3) wykaz układów ruralistycznych, stanowiących załącznik nr 3,

4) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości KLICZKÓW, stanowiących załącznik nr 4,

5) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości ŁAWSZOWA, stanowiących załącznik nr 5,

6) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości OŁOBOK, stanowiących załącznik nr 6,

7) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości OSIECZNICA, stanowiących załącznik nr 7,

8) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości OSIECZÓW, stanowiących załącznik nr 8,

9) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości PAROWA, stanowiących załącznik nr 9,

10) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości POŚWIĘTNE, stanowiących załącznik nr 10,

11) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości PRZEJĘSŁAW, stanowiących załącznik nr 11,

12) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości ŚWIĘTOSZÓW, stanowiących załącznik nr 12,

13) zbiór kart adresowych zabytków nieruchomych w miejscowości TOMISŁAW, stanowiących załącznik nr 13,

14) zbiór kart stanowisk archeologicznych na obszarze 73-12, stanowiący załącznik nr 14,

15) zbiór kart stanowisk archeologicznych na obszarze 73-13, stanowiący załącznik nr 15,

16) zbiór kart stanowisk archeologicznych na obszarze 74-12, stanowiący załącznik nr 16,

17) zbiór kart stanowisk archeologicznych na obszarze 74-13, stanowiący załącznik nr 17,

18) zbiór kart stanowisk archeologicznych na obszarze 75-12, stanowiący załącznik nr 18,

19) zbiór kart stanowisk archeologicznych na obszarze 75-13, stanowiący załącznik nr 19,

20) zbiór kart układów ruralistycznych z zaznaczeniem obszarów obserwacji archeologicznej, stanowiących załącznik nr 20.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. planowania przestrzennego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek

 

PDFZARZĄDZENIE NR 78/2021 WÓJTA GMINY OSIECZNICA z dnia 8 października 2021r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków Gminy Osiecznica (610,17KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 1 - WYKAZ ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH .pdf (7,33MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 2 - WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH.pdf (778,35KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 3 - WYKAZ RURALISTYCZNYCH.pdf (183,01KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 4 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH - KLICZKÓW.pdf (9,46MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 5 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH - ŁAWSZOWA.pdf (7,34MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 6 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH -OŁOBOK.pdf (2,40MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 7 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH -OSIECZNICA.pdf (5,51MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 8 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH -OSIECZÓW.pdf (6,16MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 9 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH -PAROWA.pdf (11,40MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 10 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH -POŚWIĘTNE.pdf (1,03MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 11 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH -PRZEJĘSŁAW.pdf (4,24MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 12 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH -ŚWIĘTOSZÓW.pdf (2,94MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 13 - ZBIÓR KART ADRESOWYCH -TOMISŁAW.pdf (11,01MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 14 - ZBIÓR KART STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 73-12.pdf (439,36KB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 15 - ZBIÓR KART STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 73-13.pdf (1,17MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 16 - ZBIÓR KART STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 74-12.pdf (3,28MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 17 - ZBIÓR KART STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 74-13.pdf (4,20MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 18 - ZBIÓR KART STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 75-12.pdf (2,94MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 19 - ZBIÓR KART STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH 75-13.pdf (1,64MB)
PDFZAŁĄCZNIK NR 20 - ZBIÓR KART UKADÓW RURALISTYCZNYCH.pdf (3,35MB)