Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OPRACOWANIE EKOFIZJOGRAFICZNE 2011

Opracowanie ekofizjograficznez 2011 jest dokumentacją przyrodniczą sporządzoną dla potrzeb prac planistycznych w zakresie zagospodarowania przestrzennego, stanowiącą podstawę do zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju w formułowaniu ustaleń dotyczących przeznaczenia terenów na określone cele oraz zasad ich zagospodarowania. Urbanista przystępujący do sporządzania projektu planu miejscowego ma zatem podstawy oczekiwać, aby opracowanie ekofizjograficzne w sposób jednoznaczny i czytelny dostarczyło mu udokumentowanych informacji przyrodniczych wymaganych przez ustawę O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Opracowanie zostało wykonane w październiku 2011 r.

Podgląd do załacznika graficznego:

https://autode.sk/3wtPsj4