Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROGRAM"CIEPŁE MIESZKANIE"

Ciepłe mieszkanie – nabór ankiet


 

Wójt Gminy Osiecznica ogłasza nabór ankiet w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Na podstawie złożonych ankiet gmina będzie mogła złożyć w imieniu zainteresowanych mieszkańców wniosek o dofinansowanie do WFOŚiGW we Wrocławiu..

Uwaga !!! rozpoczęcie przedsięwzięcia w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie między potencjalnym Beneficjentem a Gminą Osiecznica, co oznacza, że zadania już wykonane lub rozpoczęte nie mogą stanowić kosztów kwalifikowanych. 

Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym znajdującym się na terenie gminy Osiecznica.

Program nie dotyczy najemców lokali mieszkalnych w budynkach wielorodzinnych. Właściciel lokalu może otrzymać jedną dotację.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie powierzchnia całkowita przekracza 30% budynku/lokalu mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Ankieta nie stanowi wniosku o udzielenie dotacji.

Ankieta pozwoli na określenie liczby beneficjentów oraz rodzaju oczekiwanego wsparcia. Właściwe wnioski wraz ze szczegółowym regulaminem będą przygotowane w kolejnym etapie.

Prosimy wszystkich zainteresowanych mieszkańców o składanie ankiety informacyjnej w terminie 23.06.2023 r. do Urzędu Gminy Osiecznica.

Ankietę można dostarczyć osobiście, pocztą na adres Urzędu Gminy Osiecznica, ul. Lubańska 43,59-724 Osiecznica lub drogą elektroniczną na adres:

Informacja o  programie


Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego – mieszkańca jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służące do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:

1) zakup kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet drzewny o podwyższonym standardzie, ogrzewania elektrycznego, pompy ciepła powietrze/woda lub pompy ciepła powietrze/powietrze,

2) podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Dodatkowo możliwe będzie wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, wykonanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Kosztem kwalifikowanym w programie będzie także przygotowanie dokumentacji projektowej przedsięwzięcia.

Poziomy dofinansowania dla poszczególnych grup beneficjentów


Intensywność dofinansowania dla potencjalnych Beneficjentów uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i została ustalona na poziomie:

               - podstawowym –   do 30% kosztów  kwalifikowanych, nie więcej niż 15 000 zł;
               - podwyższonym –  do 60 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 25 000 zł;
               - najwyższym –  do 90 % kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 37 500 zł;

Poziom 1 – podstawowy: dochód roczny (osoby składającej ankietę, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego) przekracza kwotę 120 000,00 zł,

Poziom 2 – podwyższony: przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

  • 1 673,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  • 2 342,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Poziom 3 – najwyższy: przeciętny miesięczny dochód nie przekracza kwoty:

  • 900,00 zł w gospodarstwie wieloosobowym;
  • 1 260,00 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

Jednocześnie informuję się, że realizacja programu „Ciepłe Mieszkanie” uzależniona jest od przyznania Gminie Osiecznica środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Gmina Osiecznica zastrzega sobie prawo odstąpienia od realizacji Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” w sytuacji braku zainteresowania wsparciem przez mieszkańców.

Ankieta do pobrania:

DOCXAnkieta (50,49KB)
 

Szczegółowe warunki określone zostały w załączonych do ogłoszenia dokumentach oraz na stronach, z którymi należy się zapoznać:

https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/

https://wfosigw.wroclaw.pl/zloz-wniosek/cieple-mieszkanie/w_613,podstawowe-informacje


PDFProgram-priorytetowy-Cieple-Mieszkanie.pdf (691,85KB)


PDFZałącznik nr 1 pp Cieple-Mieszkanie - WYKAZ-KOSZTOW-KWALIFIKOWANYCH (517,69KB)

Lista ZUM* jest dostępna na stronie internetowej https://lista-zum.ios.edu.pl/

 

*Lista ZUM  - lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), czyli wykaz urządzeń i materiałów, opracowanych przez  Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) który zawiera główne materiały i urządzenia zweryfikowane pod kątem zgodności z wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 1 do programu

 

  • ciepłemieszkanie1460x616.png

    PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE"

    Wójt Gminy Osiecznica ponownie ogłasza nabór ankiet w ramach programu priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie” o dofinansowanie do wymiany tzw. kopciuchów i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.