Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ Nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Osiecznica

WYKAZ

Nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Osiecznica  przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Osiecznica, działka niezabudowana nr 141/5.

1. Nieruchomość gruntowa niezabudowana nr 141/5 o powierzchni 0,0964 ha, położona
w obrębie Osiecznica, gmina Osiecznica. 

Cena wywoławcza wynosi : 58.800,00  zł netto.

2. Nieruchomość położona jest w centralnej części miejscowości gminnej Osiecznica
w gminie Osiecznica. Kształt działki regularny. Teren płaski. Grunt leży przy utwardzonej drodze w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną wodną i kanalizacyjną.
W bezpośrednim sąsiedztwie od strony wschodniej  znajdują się tory kolejowe a za nimi główna droga przebiegająca przez Osiecznicę. Od strony zachodniej nieruchomość graniczy
z terenem kościoła. Od strony południowej i północnej nieruchomości usługowe. W dalszej odległości zabudowa mieszkaniowa małej intensywności. Nieruchomość w granicach działki nr 141/5 położona jest w Osiecznicy, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zapisana jest jako tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oznaczonych symbolem P0.1. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu zbiorcza księga wieczysta nr JG1B/00014808/5.

3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Termin upływa z dniem 17 maja 2023 r.

4. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

5. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 04.04.2023 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Osiecznica - Kliczków na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica. Informacja
o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie Gazecie Wyborczej w dniu 04.04.2023 r.