Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o debacie nad Raportem o stanie Gminy Osiecznica za 2022 rok

Szanowni Państwo,

Informuję, że na najbliższej sesji Rady Gminy Osiecznica
zostanie przedstawiony „Raport o stanie Gminy Osiecznica za 2022 rok”.

Sesja odbędzie się w dniu 26 maja 2023 r. o godzinie 14:00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w Osiecznicy.

 

Wójt, zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym, co roku, do dnia 31 maja, przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy, obejmujący podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim. Rada Gminy rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. Raport  rozpatrywany jest w pierwszej kolejności.  Nad raportem o stanie gminy  przeprowadza się debatę. Radni w debacie zabierają głos bez ograniczeń czasowych. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos mieszkańcy gminy.

Mieszkaniec Gminy Osiecznica, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie poparte przez 20 mieszkańców gminy Osiecznica. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

Zgłoszenie należy złożyć w biurze Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Osiecznicy (pokój 001) najpóźniej do dnia 25 maja 2022 r. do godziny 15:30.

Przewodnicząca Rady Gminy Osiecznica

/-/ Jadwiga Rybicka

PDFRaport o stanie gminy za 2022 rok.pdf (3,66MB)
DOCXFormularz zgłoszeniowy do debaty nad raportem.docx (17,43KB)
DOCXLista poparcia zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem.docx (17,48KB)