Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica

 

                                                                             

Lp.

 

 

Położenie nieruchomości

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości;

 

 

Opis nieruchomości

Pow.

W ha

Przeznaczenie nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena

1.

Osiecznica

JG1B/00014808/5

nr działki:766 klasoużytek: drogi

 

 

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w północnej części miejscowości gminnej Osiecznica, przy ul. Słonecznej, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, teren płaski, grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną, kanalizacyjna i wodną,
w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z nową zabudową mieszkaniową jednorodzinną. Nieruchomość sprzedawana w trybie przetargu ograniczonego  skierowanego do właścicieli nieruchomości przyległych, na poprawę ich zagospodarowania, nie może być zagospodarowana jako osobna nieruchomość. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

0,0090

tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej

 7.530,00 zł

netto + podatek vat obowiązujący w dniu sprzedaży

2.

Osiecznica

JG1B/00014808/5

nr działki: 238/103

klasoużytek: zurbanizowane tereny

niezabudowane lub w trakcie

zabudowy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w północnej części miejscowości gminnej Osiecznica, w pobliżu ul. Ruszowskiej i Wiśniowej., kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony prostopadle do drogi, teren płaski, grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w siec elektryczna kanalizacyjną i wodną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.  Nieruchomość sprzedawana w trybie przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garażu lub jako miejsce postojowe. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

0,0028

tereny

obsługi komunikacyjnej

 3.730,00 zł

netto 

+

podatek vat obowiązujący w dniu  sprzedaży

3.

Osiecznica

JG1B/00014808/5

nr działki: 238/100

klasoużytek: zurbanizowane tereny

niezabudowane lub w trakcie

zabudowy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w północnej części miejscowości gminnej Osiecznica, w pobliżu ul. Ruszowskiej i Wiśniowej., kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony prostopadle do drogi, teren płaski, grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w siec elektryczna kanalizacyjną i wodną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudową mieszkaniową wielorodzinną i jednorodzinną.  Nieruchomość sprzedawana w trybie przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garażu lub jako miejsce postojowe. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

0,0028

 

tereny

obsługi komunikacyjnej

3.730,00 zł

netto

+

podatek vat obowiązujący w dniu sprzedaży

4.

Osiecznica

JG1B/00014808/5

nr działki: 238/99

klasoużytek: zurbanizowane tereny

niezabudowane lub w trakcie

zabudowy

Nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona jest w północnej części miejscowości gminnej Osiecznica, w pobliżu ul. Ruszowskiej i Wiśniowej, kształt działki regularny, zbliżony do prostokąta, wydłużony prostopadle do drogi, teren płaski, grunt leży przy utwardzonej drodze o nawierzchni asfaltowej w strefie uzbrojenia w siec elektryczna kanalizacyjną i wodną, w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się nieruchomości z zabudowa wielorodzinną i jednorodzinną.  Nieruchomość sprzedawana w trybie przetargu nieograniczonego z przeznaczeniem pod budowę garażu lub jako miejsce postojowe. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych.

0,0027

tereny

obsługi komunikacyjnej

3.630,00 zł

netto

+

podatek vat obowiązujący w dniu sprzedaży

 

  1. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy
    o gospodarce nieruchomościami i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Termin upływa z dniem 27 czerwca 2023  r.
  2.  Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 16 maja  2023 r. r. do 5 czerwca 2023 r. na tablicy ogłoszeń w: Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Kliczków – Osiecznica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Osiecznicy. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w Gazecie Wyborczej w dniu 16 maja 2023 r. 

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek