Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

ODWOŁANIE PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Działając na podstawie art.38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344) Wójt Gminy Osiecznica odwołuje:

- I przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej

o nr ewidencyjnym 103/7 o powierzchni 0,2339 ha, położonej w miejscowości Ławszowa,

wyznaczony na dzień 15.06.2023 r. na godz. 12:00

Powodem odwołania przetargu jest ważny interes publiczny.

Osobom, które wpłaciły wadium do przetargu na ww. nieruchomość, zostanie ono zwrócone niezwłocznie, nie później niż w przeciągu 3 dni roboczych, na rachunek bankowy, z którego dokonano przelewu środków pieniężnych.

Informację o odwołaniu przetargu podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Osiecznica, sołectwie Ławszowa oraz na tablicy  ogłoszeń Urzędu Gminy w Osiecznicy.

Szczegółowe informację można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu: 75 731 21 07 wew. 22