Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wybory do Krajowej Rady Izb Rolniczych

UCHWAŁA NR 2/2023

KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH z dnia 22 lutego 2023 r.

w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych.

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych (Dz. U. z 2022 r. poz. 183) uchwala się co następuje:

1. Zarządza się wybory do Walnego Zgromadzenia:

 1. Dolnośląskiej Izby Rolniczej z siedzibą we Wrocławiu,
 2. Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Przysieku,
 3. Lubelskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Lublinie,
 4. Lubuskiej Izby Rolniczej z siedzibą Zielonej Górze,
 5. Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego z siedzibą w Łodzi,
 6. Małopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Krakowie,
 7. Mazowieckiej Izby Rolniczej z siedzibą w Parzniewie,
 8. Izby Rolniczej w Opolu z siedzibą w Opolu,
 9. Podkarpackiej Izby Rolniczej z siedzibą w Trzebownisku,
 10. Podlaskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Porostach,
 11. Pomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Pruszczu Gdańskim,
 12. Śląskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Katowicach,
 13. Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach,
 14. Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Olsztynie, 15) Wielkopolskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Poznaniu,

16) Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Szczecinie.

2. Termin wyborów wyznacza się na dzień 24 września 2023 r.

5 2.

Terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzaniem wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych określa załącznik do uchwały.

5 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

Załącznik do uchwały Nr 2/2023

Krajowej Rady Izb Rolniczych

TERMINARZ WYKONANIA POSZCZEGÓLNYCH CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH

Z PRZEPROWADZENIEM WYBORÓW DO WALNYCH ZGROMADZEŃ IZB ROLNICZYCH

Termin wykonania czynności

Rodzaj czynności

najpóźniej w dniu

28.06 9 023 r. (śr)

podanie przez izbę rolniczą, do wiadomości jej członków, treści uchwały Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie zarządzenia wyborów do walnych zgromadzeń izb rolniczych

najpóźniej do dnia

28.07.2023 r.(pt)

wybór przez walne zgromadzenie izby rolniczej komisji wojewódzkiej przeprowadzającej wybory do rad powiatowych tej izby

do dnia

28.07.2023 r.(pt)

sporządzenie przez zarząd izby rolniczej wykazu okręgów wyborczych i przekazanie go komisji wojewódzkiej

najpóźniej w dniu

11.08.2023 r.(pt)

powołanie przez komisję wojewódzką komisji okręgowych przeprowadzających wybory do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu

11.08.2023 r.(pt)

przekazanie przez komisję wojewódzką wykazu okręgów wyborczych komisjom okręgowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

najpóźniej do dnia

14.08.2023 r. (pn)

podział okręgu wyborczego na obwody głosowania przez komisje okręgowe

najpóźniej do dnia

14.08.2023 r. (pn)

- powołanie przez komisje okręgowe komisji obwodowych przeprowadzających w obwodzie głosowania w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej, przekazanie przez komisje okręgowe wykazu obwodów głosowania w okręgu komisjom obwodowym i podanie go do wiadomości członków izby rolniczej

W dniu 25.08.2023 (pt)

udostępnienie do wglądu spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

najpóźniej w dniu

04.09.2023 (pn)

zgłaszanie i rejestrowanie kandydatów na członków rad powiatowych izby rolniczej do komisji okręgowych, dostarczenie komisji okręgowej lub komisji obwodowej spisu członków izby rolniczej uprawnionych do udziału w głosowaniu w wyborach do rad powiatowych izby rolniczej

05.09.2023 (wt)

zamieszczenie obwieszczenia wzywającego członków izby rolniczej do zgłoszenia kandydatów w dodatkowym naborze

najpóźniej w dniu

08.09.2023 (pt)

zgłaszanie kandydatów w dodatkowym naborze

najpóźniej w dniu

14.09.2023 r. (czw)

podanie do wiadomości członków izby rolniczej listy kandydatów na członków rad powiatowych w poszczególnych okręgach wyborczych

najpóźniej w dniu

23.09.2023 (Sb)

przekazanie przez komisje okręgowe kart do glosowania komisjom obwodowym

godz. 8.00-18.00

24.09.2023 (ndz)

Glosowanie

najpóźniej w dniu

15.10.2023 (ndz)

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszych posiedzeń rad powiatowych tej izby

najpóźniej w dniu

05.11.2023 r.(ndz)

zwołanie przez zarząd izby rolniczej pierwszego posiedzenia nowo wybranego walnego zgromadzenia