Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYKAZ o przeznaczeniu do sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Gminy Osiecznica

 

                                                                                                          Załącznik do Zarządzenia  Nr 66/2023

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 22 czerwca 2023 roku

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

 

 

  1. Opis nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

 

 

Położenie nieruchomości- nr lokalu, nr działki, powierzchnia działki, nr księgi wieczystej.

Cena nieruchomości została ustalona zgodnie z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1991roku o gospodarce nieruchomościami;

wysokość udziału w gruncie;

przeznaczenie w MPZP Gminy Osiecznica,

tryb sprzedaży

Opis lokalu,

  1.  

Nieruchomość położona w miejscowości Parowa, numer budynku 21/2, nr działki: 688/19, powierzchnia 0,1401 ha

nr księgi wieczystej: JG1B/00014763/7

cena łączna: 34.500,00 zł

w tym cena udziału 0,046 w gruncie: 2.005,00 zł,

tereny zabudowy jednorodzinnej,

 

przetarg ustny nieograniczony, warunki i termin przetargu zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu.

 

Lokal mieszkalny Parowa 21/2, powierzchnia użytkowa 28,58 m2, składający się z holu, kuchni, korytarza, łazienki, usytuowany na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, brak pomieszczeń przynależnych.

 

  1.  

Nieruchomość położona w miejscowości Parowa, numer budynku 21/5, nr działki: 688/19, powierzchnia 0,1401 ha,

nr księgi wieczystej: JG1B/00014763/7

cena łączna: 97.500,00 zł

w tym cena udziału 0,185 gruncie:

8.066,00 zł

tereny zabudowy jednorodzinnej,

 

tryb bezprzetargowy  z prawem pierwszeństwa dla najemcy wraz z ułamkowa częścią gruntu. 

 

Lokal mieszkalny Parowa 21/5, powierzchnia użytkowa  lokalu 92,48 m2,  składający się z holu, 4 pokoi, kuchni, łazienki, usytuowany na 1 piętrze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, 3 pomieszczenia przynależne o powierzchni  6,68 m2, 7,01 m2, 9,5 m2.

 

  1.  

Nieruchomość położona w miejscowości Parowa, numer budynku 21/9, nr działki: 688/19, powierzchnia 0,1401 ha,

nr księgi wieczystej: JG1B/00014763/7

cena łączna: 25.000,00 zł

 

w tym cena udziału 0,052 w gruncie: 2.267,00 zł

tereny zabudowy jednorodzinnej

 

przetarg ustny nieograniczony, warunki i termin przetargu zostaną podane w ogłoszeniu o przetargu.

 

Lokal mieszkalny Parowa 21/9, powierzchnia użytkowa 20,10 m2, składająca się z pokoju, kuchni, łazienki, usytuowany na parterze budynku wolnostojącego, dwukondygnacyjnego z poddaszem użytkowym, 2 pomieszczenia przynależne o powierzchni 6,00 m2, 6,39 m2.

 

 

  1.  Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 i 3  i ust. 6 i 6a i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Termin upływa z dniem 16 sierpnia 2023 r. 

 

  1.  Nieruchomości wolne od obciążeń cywilno-prawnych. 

 

  1. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od  04 lipca 2023 na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Parowa oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica. Informacja
    o wywieszeniu wykazu została podana w Gazecie Wyborczej.
        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek