Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

WYBORY DO SEJMU I SENATU 2023

Powrót do strony Wybory


Wybory do Sejmu i Senatu, Referendum 2023 r. - protokoły


PDFRozkład jazdy bezpłatnego transportu dla wyborców dn. 15.10.2023r.pdf (547,61KB)


PDFPOSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.pdf (405,86KB)


Ważna informacja w sprawie wyborów! Mieszkańcy Gminy Osiecznica zameldowani na pobyt czasowy na terenie gminy Osiecznica nie będą ujęci w tutejszych spisach wyborców na wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


PDFPOSTANOWIENIE NR 972023 Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Osiecznica.pdf (229,21KB)


PDFINFORMACJA Komisarza Wyborczego w Jeleniej Górze II z dnia 18 września 2023 r. Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497), w celu powołania w gminie Osiecznica obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (195,68KB)


OBWIESZCZENIE - Wójt Gminy Osiecznica podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.


PDFOBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (199,55KB)


PDFPostanowienie Prezydenta RP - zarządzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP (333,78KB)


PDFInformacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych (205,91KB)


PDFWniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (270,14KB)


PDFZGŁOSZENIE ZAMIARU GŁOSOWANIA KORESPONDENCYJNEGO W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 15 PAŹDZIERNIKA 2023 R. (137,83KB)


PDFZgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania (289,11KB)


PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (347,27KB)


PDFInformacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (351,14KB)


Zarządzenie nr 29/2015 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Osiecznica liczby miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych