Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz- załącznik do Zarządzenia Nr 93/2023 Wójta Gminy Osiecznica z dnia 07.09.2023 roku

Załącznik do Zarządzenia  Nr 93/2023

Wójta Gminy Osiecznica z dnia 07.09.2023 roku

 

 

WYKAZ

Nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Gminy Osiecznica  przeznaczonej do sprzedaży położonej w obrębie Parowa, działka zabudowana nr 236/2.

 

1. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem gospodarczym, w granicach działki nr 236/2 o powierzchni 0,04 ha, położoną w obrębie Parowa, gmina Osiecznica. 

Cena wywoławcza wynosi : 12.500,00  zł netto.

 

2. Nieruchomość położona jest w północnej części miejscowości Parowa
w gminie Osiecznica. Kształt działki regularny zbliżony do kwadratu. Teren płaski. Grunt leży w pobliżu utwardzonej drogi o nawierzchni asfaltowej, ma bezpośredni dostęp do drogi publicznej, w strefie uzbrojenia w sieć elektryczną i wodną. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się tereny niezagospodarowane. W dalszej odległości znajdują się nieruchomości
z zabudowa mieszkaniową jednorodzinną i zagrodową oraz tereny leśne. Na gruncie posadowiony jest wolnostojący budynek gospodarczy o powierzchni zabudowy 80 m2, powierzchni użytkowej 68 m. Przedmiotowa nieruchomość położona w miejscowości Parowa, w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego gminy położona jest na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oznaczonych symbolem MN0.68. Dla nieruchomości prowadzona jest w Sądzie Rejonowym w Bolesławcu zbiorcza księga wieczysta nr JG1B/00014763/7. 

 

3. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości mają osoby fizyczne i prawne które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt. 1 i 2 i złożą stosowny wniosek w terminie 6 tygodni od daty wywieszenia wykazu. Termin upływa z dniem 24 października 2023 r. 

 

4. Nieruchomość wolna od obciążeń cywilno-prawnych. 

 

5. Niniejszy wykaz zostanie podany do publicznej wiadomości na okres 21 dni tj. od 12.09.2023 r. na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Osiecznicy, sołectwie Parowa na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Osiecznica. Informacja o wywieszeniu wykazu zostanie podana w prasie Gazecie Wyborczej w dniu 12.09.2023 r.

 

 

        

WÓJT GMINY
/-/ mgr Waldemar Nalazek